ETIKUS ADOMÁNYGYŰJTÉS

A Habitat for Humanity Magyarország csatlakozott az adományozási kultúra javítását, az adományok felhasználásának átláthatóságát célzó - 9 civil szervezet összefogásában létrehozott Etikai kódexhez.

A Habitat for Humanity Magyarország egyik szervezetének (alapítvány és nonprofit kft.) bevételei sem haladják meg a 100 millió forintot évente, ezért a szervezet nem köteles könyvvizsgálatot végeztetni.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány aláírója az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének, melynek előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A szervezet gazdálkodását az Alapítvány Felügyelő Bizottsága ellenőrzi.

 

Az Alapítvány irataiba, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott jogszabályi előírásoknak és az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az Alapítvány titkárságán (1065 Budapest, Hajós u. 9. IV/. 16.) bárki betekinthet munkaidőben. A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi vagy személyiségi jogi szempontból érzékeny adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány kuratóriuma következő ülését 2015. május 26-án tartja, az alapítvány székhelyén (1065 Budapest - Hajós utca 9.). Az ülés 16:00-kor kezdődik. Napirendi pontok: az alapítvány és az alapítvány tulajdonában álló nonprofit kft. éves beszámolójának megvitatása és elfogadása.c

A csatlakozó szervezetek listája

A HFH International Nonprofit Kft. nonprofit önarcképe

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány nonprofit önarcképe

Letölthető dokumentumok