ETIKUS ADOMÁNYGYŰJTÉS

A Habitat for Humanity Magyarország csatlakozott az adományozási kultúra javítását, az adományok felhasználásának átláthatóságát célzó - 9 civil szervezet összefogásában létrehozott Etikai kódexhez.

A Habitat for Humanity Magyarország egyik szervezetének (alapítvány és nonprofit kft.) bevételei sem haladják meg a 100 millió forintot évente, ezért a szervezet nem köteles könyvvizsgálatot végeztetni.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány aláírója az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének, melynek előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A szervezet gazdálkodását az Alapítvány Felügyelő Bizottsága ellenőrzi.

 

Az Alapítvány irataiba, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott jogszabályi előírásoknak és az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az Alapítvány titkárságán (1065 Budapest, Hajós u. 9. IV/. 16.) bárki betekinthet munkaidőben. A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi vagy személyiségi jogi szempontból érzékeny adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

Szervezetünk Magyarországon elkötelezetten dolgozik azért, hogy javítson a lakhatási mélyszegénységben élők helyzetén. Jelenleg 2 terepi programunkon keresztül nyújtunk közvetlen segítséget a rászorulóknak. Ahhoz, hogy ezeket a programokat (második esély, elsőként lakhatást) futtassuk, ahhoz, hogy szervezetünk működni tudjon, támogatók bevonására van szükség. A 2016-os naptári évben különböző cégek és magánszemélyek segítették a munkánkat, akiknek köszönhetően a fent említett programjainkon keresztül 6 család költözhetett új otthonba.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány kuratóriuma következő ülését 2018. május 22-én, a szervezet irodájában tartja (1065 Budapest Hajós utca 9. IV/16.). Az ülés 15:00-kor kezdődik. Napirendi pontok: az Alapítvány és az Alapítvány tulajdonában álló Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi és közhasznúsági beszámolójának elfogadása.

A csatlakozó szervezetek listája

A HFH International Nonprofit Kft. nonprofit önarcképe

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány nonprofit önarcképe

A 2016-os év beszámolói, jelentései:

Panaszkezelési beszámoló, Habitat for Humanity Magyarország, 2016

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, Habitat for Humanity Mo. Alapítvány, 2016

Közhasznúsági jelentés, HFHI Hungary Nonprofit Kft, 2016

Független könyvvizsgálói jelentés, Habitat for Humanity Mo. Alapítvány, 2016

Független könyvvizsgálói jelentés, HFHI Hungary Nonprofit Kft, 2016

Egyszerűsített éves beszámoló, HFHI Hungary Nonprofit Kft, 2016

 

Letölthető dokumentumok