Közös gondolkodás Mátraverebélyért

A lakhatási szegénység csökkentése érdekében végrehajtandó rendszerszintű változásokat, szakpolitikai beavatkozásokat igyekszünk az érdekképviseleti és a terepen végzett munkánk együttes eredményeként elérni.  Ennek példája a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségével együttműködésben folyó projekt Mátraverebélyen, melynek célja a településen a romák társadalmi befogadásának és lakhatási jogérvényesítésének elősegítése. A projekt keretében helyi vezetői csoportot alakítottunk ki, amelyben a település roma közössége, az önkormányzat, a szociális intézményrendszer, az egyház és a helyi civil szervezetek vezetői és képviselői találkoztak. Munkánk célja volt, hogy egy közös tervező munka keretében járjuk körül a település lakhatással kapcsolatos problémáit, és együtt alakítsuk ki a település fejlesztési tervének koncepcióját.

Ezzel párhuzamosan egy kutatást is végeztünk, mely szintén a szegregátumban élők problémáit tárta fel. A közös munka több eredményt is hozott. A Településfejlesztési Kerekasztal javaslatára az önkormányzat módosította a település szociális rendeletét, melyben változott a segélyezés szabályozása és jobban érvényesül a magánlakás sérthetetlenségéhez fűződő alapjog. A hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, szocializációs folyamataik segítése érdekében az önkormányzat Biztos Kezdet Gyerekház nyitását tervezi, az általános iskolában alternatív oktatási módszerek átvétele kezdődött el, s ősztől tagintézményt nyit Mátraverebélyen a Dr. Ámbédkár Gimnázium és Szakképző Iskola. A közösségépítést idén április óta segíti a a komplex telepprogram keretében nyitott közösségi ház, a Cserhaj. A lakhatási problémákat pedig a Habitat for Humanity Magyarország HabitatPont programja olcsó építőanyagok és szaktudás átadásával enyhíti majd. A mátraverebélyi munkát arra a szakmai elképzelésre alapozták a projekt vezetői, hogy a mélyszegénységben, szegregátumokban élők helyzetének javulását csak minden szereplő bevonásával, a helyi igények ismeretében, közösen lehet elérni. A program sikerei megerősítették a szakértőket abban, hogy a modell más településeken is alkalmas lehet a párbeszéd elindítására, közös célok kitűzésére és a helyi közösségek megerősítésére. A mátraverebélyi munkával párhuzamosan Lengyelországban, Macedóniában, Csehországban és Szlovákiában is folynak a roma szegregátumokban élők kiszolgáltatottságának, kirekesztettségének és lakhatási szegénységének csökkentése érdekében indított programok. Hazai és külföldi civil szervezetek képviselői június 18-án a Habitat for Humanity által szervezett budapesti tanácskozáson vitatták meg projektjeik tapasztalatait a résztvevőkkel.

A projekt során kifejlesztett módszertant a jövőben más településeken is ki szeretnénk próbálni. A Településfejlesztési Kerekasztal munkájáról készült összefoglaló itt elérhető. A Kerekasztal munkájának eredményeiről videó is készült, melyet itt lehet megnézni.