Miért emeljük fel a hangunkat?

Ma hazánkban hozzávetőlegesen 1,5 millió ember él lakhatási szegénységben!

  • Magyarországon körülbelül mintegy 30 ezer embernek nincs fedél a feje felett,
  • honfitársaink közel fele él túlzsúfolt lakásban, a gyermekek kétharmadának penészes nedves és egészségtelen az otthona, és közel 200 ezer gyerek fürdőszoba nélkül nő fel.
  • közel 140 ezer ember nem tudja fizetni jelzáloghitelének törlesztőrészletét, és több százezer család a rezsi költségeit
  • 300 ezer családnak megfizethető bérlakásra lenne szüksége,
  • közel 300 ezer ember él szegregátumokban, szegénytelepeken.

Ezek a számok nemcsak az ország kedvezőtlen gazdasági helyzete miatt ilyen megdöbbentően magasak, hanem azért is, mert az állam kevés figyelmet fordít erre a problémára. A központi költségvetés évente közel 200 milliárd forintot fordít lakhatási célokra és ennek elenyésző részét kifejezetten a lakhatási szegénység csökkentésére, a támogatások legnagyobb része a középosztályt és a tehetősebbek lakáscéljait támogatja.

Mi a célunk?

A lakhatási szegénység nem számolható fel egyik napról a másikra. Célunk, hogy Magyarországon olyan igazságos és befogadó lakáspolitika legyen, amely figyelembe veszi a társadalmi különbségek csökkentését. Akár a meglévő források igazságosabb felhasználásával, máshol már bevált eszközök elterjesztésével sok ember lakhatási problémáját tudnánk megoldani vagy mérsékelni. Ezáltal csökkennének a lakhatási problémák által kiváltott egyéb traumák – és állami kiadások.

Megfizethető bérlakásokat!

Azoknak is legyen megfizethető otthona, akiknek a fizetése nem teszi lehetővé azt, hogy saját tulajdonú lakást vásároljanak, ezért drága albérletben vagy rossz körülmények között, túlzsúfoltan laknak.

Közmű- és lakáshitel-adósságrendezést!

Hatékony szolgáltatásokat azoknak, akik lakhatásuk fenntartása miatt adósodtak el. Szabadulhassanak meg adósságuktól úgy, hogy megélhetésük és lakhatásuk ne kerüljön veszélybe.

Mindenki ki tudja fizetni a rezsiszámláját!

Szükség van normatív lakásfenntartási támogatás visszaállításáraa, amely biztosítja, hogy azok, akiknek a jövedelme túl alacsony ahhoz fedezzék lakásuk fenntartásának költségeit, ne kerüljenek utcára.

Szüntessük meg a hajléktalanságot!

Az Elsőként Lakhatást modell terjesztésével biztosítsunk hajléktalan emberek számára lehetőséget, hogy kitörhessenek a hajléktalanság jelentette negatív spirálból, és fenntartható otthonba kerülhessenek.

Ne legyen hazánkban hajléktalan család!

A családok lakásvesztését meg kell előzni, hiszen sok esetben ilyenkor a család szétszakad, a gyermekek állami gondoskodásba kerülnek. A lakásukat vesztett családok egyben maradása elsődleges cél kell legyen. A családok átmeneti otthonaiban és más ideiglenes helyeken élő családok számára megfizethető és kiszámítható lakhatást kell biztosítani.

Mit csinál a Habitat?

Felhívjuk a figyelmet

A lakhatási szegénységben élők legtöbb esetben nem a saját hibájukból kényszerülnek rossz körülmények között élni. A társadalom figyelmére és összefogására van szükség, hogy több millió ember lakhatási problémájának megoldása lehetségessé váljon. Szövetségesekre van szükségünk, akik figyelmükkel, petícióink aláírásával és utcai akcióinkon, építkezéseinken hívják fel a döntéshozók figyelmét a problémára.

Tudásbázist építünk

Konferenciáink, rendezvényeink és terepi programjaink felhívják a közvélemény és a döntéshozók figyelmét olyan megoldásokra, amelyek segítségével az országban több rászoruló ember juthat méltó otthonhoz. Kutatásaink és szakpolitikai koncepcióink információkkal szolgálnak az érdeklődők, civil szervezetek munkatársai, a sajtó képviselői, a szakmai élet szereplői számára. Segítik a döntéshozókat szakmailag megalapozott a lakhatási szegénységben élőket szolgáló döntések meghozatalában.