Lakhatási szegénység és lakáspolitika - diagnózis és ajánlások

2010-06-02

A Habitat for Humanity Magyarország 2010. június 2-án mutatta be „Lakhatási szegénység és lakáspolitika” című lakáspolitikai diagnózisát és ajánlásait. A Habitat küldetése a lakhatási szegénység elleni küzdelem, szükségesnek tartja az ezzel kapcsolatos legfontosabb problémák azonosítását, és elengedhetetlennek azt, hogy a lakáspolitikai intézkedések ezeket a problémákat is kezeljék.

Magyarországon több százezer embert érint a lakhatási szegénység problémája. Körülbelül 100 ezer fiatal pár nem számíthat szülői támogatásra, és nem rendelkezik tartalékokkal ahhoz, hogy megfelelő lakáshoz jusson. Több mint 200 ezer alacsony jövedelmű idős ember számára jelent gondot a lakásfenntartási költségek megfizetése, közülük sokan annak érdekében, hogy elkerüljék a hátralékosságot, alapvető, elemi szükségleteik kielégítését (pl. élelmiszer) fogják vissza. Körülbelül 300 ezer ember él a közlekedésből kieső falvakban, elszegényedett városi területeken, telepeken. Évente 10 ezer fő kerül ki úgy valamilyen intézményi ellátásból (pl. volt állami gondozásból, hajléktalanságból), hogy lakhatásának megoldásában segítségre szorul. Ezek a lakhatási szegénység legkirívóbb példái, de a fentieken kívül is sokszázezer embert érintenek az ezzel összefüggő problémák: a XXI. század Magyarországán 1,2 millió ember él elfogadhatatlan minőségű, 1,3 millió ember túlzsúfolt lakásokban.

A magántulajdonra orientált lakáspolitikai rendszerek kudarcot vallottak számos lakáspiaci helyzet megoldásában, és akadályozzák, hogy a háztartások rugalmasan reagáljanak a munkaerőpiac változásaira. Az alacsony jövedelmű háztartásokat az átlagos háztartásoknál is jobban sújtják a lakhatás megfizethetőségének problémái. Épp a szegényebb háztartások laknak a legrosszabb energiahatékonyságú lakásokban, ez hozzájárul ahhoz, hogy jelentős az energiaszegénység. A szegénység területi koncentrációja nemcsak az elszegényedett területeken élők számára káros, hanem egész társadalmunk számára, nemcsak anyagilag, hanem mert gyengíti a társadalmat összetartó érték- és normarendszereket, amelyek nélkül közösségünk előbb-utóbb széthullik.

E problémák leküzdése érdekében a Habitat javasolja a szociális bérlakás-rendszer megerősítését a bérlakás-építés mellett a meglevő lakásállomány bérlakások körébe való fokozottabb bevonásával, olcsó lakások kínálatának megteremtését, a lakhatási támogatások integrált, neutrális rendszerének kialakítását, az energiaszegénység csökkentésére komplex (a támogatás mellett felújításokat és az energiatudatosság fejlesztését is tartalmazó), végül, de nem utolsó sorban a szegénység területi koncentrációjának oldását célzó programok kidolgozását.