A Habitat for Humanity Magyarország állásfoglalása az Új Széchenyi Terv Otthonteremtési Programjáról

2011-03-09

A Habitat for Humanity Magyarország az Új Széchenyi Terv Otthonteremtési Programjával kapcsolatban 2011. március 23-án kiadott állásfoglalásában leszögezi, hogy bár pozitív, hogy a lakásügy a fejlesztéspolitika fókuszába került, a terv nem fordít kellő figyelmet a rászorulók lakásproblémáinak megoldására.

A Habitat figyelmeztet, hogy a lakhatási szegénység nemcsak következménye a gazdasági folyamatoknak, hanem befolyásolja is azokat: akadályozza a mobilitást, hatással van az emberek egészségi állapotára, hozzájárul a szegénység újratermeléséhez, vagyis hosszútávon nagyobb terhet ró a szociális ellátórendszerekre. Ezért is fontos, hogy a lakáspolitika a közvetlen gazdaságélénkítési célok érvényesítése miatt ne veszítse szem elől a lakhatási szegénység elleni fellépés szempontjait sem. Ennek fényében a Habitat kifogásolja, hogy a terv például támogatások jövedelemadózáshoz kötésével és tulajdon-központúságával hátrányos helyzetbe hozza az alacsony státuszú háztartásokat: Hiányolja, hogy az ÚSZT nem foglalkozik a hajléktalansággal vagy a fogyatékosok lakhatásával, és az sem derül ki világosan, hogy az energiahatékonyságot célzó támogatások hogyan kívánják elérni az alacsony státuszú családokat.

A Habitat szerint az állami lakáspolitika alappillére a mindenki számára elérhető, méltányos lakhatás megteremtése, a körülményekre rugalmasan reagálni képes lakásrendszer létrehozása kell, hogy legyen. Ezt segíthetné többek között egy jól működő szociális bérlakás-rendszer kialakítása is. Üdvözlendő, hogy az ÚSZT a bérlakás-állományt nemcsak építéssel kívánja növelni, hanem felvásárlással is. Ugyanakkor a meglevő lakások bevonása más módon is lehetséges, például azzal, hogy az önkormányzatok bérlik a tulajdonosoktól az ingatlanokat.

A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy bár a tervben szerepel a szociális városrehabilitáció, 2012-13-ra a kormányzat nem irányzott elő forrásokat ilyen programokra, ezért a forráselosztást szabályozó akciótervek módosítását tartja szükségesnek.

A teleprehabilitáció alprogrammal kapcsolatban a Habitat figyelmeztet, hogy a szöveg nem utal arra az ERFA rendeletmódosításra, amely integrált programok keretében a vidéken élő marginalizált közösségek számára is elérhetővé teszi EU-forrásokat lakhatási fejlesztésekre, akár a lakásállomány kiváltására is. A szervezet sürgeti, hogy összhangban az Európai Bizottság ilyen irányú törekvéseivel, a 2011-13-as időszakban legalább egy pilot projekt induljon.

Az ÚSZT a lakáspolitikai eszközrendszer részeként említi a döntéshozók és a társadalmi szervezetek közötti együttműködést, az Otthonteremtési Tanácsadó Testület létrehozását. A Habitat örömmel bocsájtja rendelkezésre szakmai tapasztalataikat ehhez a munkához.

Letölthető dokumentumok