Vezetői köszöntő

Kedves Olvasó!

Rendhagyó éven vagyunk túl. 2020-ban, a koronavírus minden elképzelést felülmúlóan átrajzolta életünket. A vírus megjelenése után, egészen év végéig, a fertőzés elleni legfontosabb védővonal az otthonmaradás és a fizikai elhatárolódás volt. Ebben a helyzetben különösen felértékelődött a megfelelő és biztonságos otthon szerepe.

A vírushelyzet tovább élezte a társadalmi különbségeket. Az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat súlytották leginkább a COVID-19 okozta változások. A rövid távú, krízis intézkedések mellett továbbra is szükségesnek tartjuk egy hosszabb távra szóló, szakértői anyagokra és társadalmi párbeszédre épített magyarországi lakhatási koncepció vagy stratégia megalkotását.

Számos kezdeményezést indítottunk, amely segítette az otthon biztonságát megadni nehéz helyzetben élők számára. Már vírushelyzetet kísérő megszorítások kezdetén jeleztük a döntéshozók felé a kilakoltatási moratórium meghosszabbításának szükségességét, valamint a közmű kikapcsolási moratórium bevezetését. Egyben szorgalmaztuk az előrefizetős mérőórát használó fogyasztók megsegítését, akik a kikapcsolási moratórium ellenére könnyen kerülhettek nehéz helyzetbe.

A megváltozott viszonyok ellenére is sikerült folytatnunk a családok közvetlen megsegítését célzó programjainkat, budapesti nagyfelújításainkat és városrehabilitációs projektünket, valamint vidéki, lakhatási körülményeket javító programjainkat. Ezen programokon keresztül, mintegy 200 család életébe hoztunk pozitív változást.

Nagyon köszönöm partnereink és támogatóink értékes hozzájárulását szervezetünk programjainak megvalósításában! Kérem, segítse Ön is munkánkat, hogy minél több család számára tehessük elérhetővé a biztonságos és megfizethető otthon ígéretét!

Üdvözlettel,
Szegfalvi Zsolt
Ügyvezető igazgató

Szakpolitikai munkánk

Szakpolitikai munkánk célja, hogy Magyarországon olyan igazságos és befogadó lakáspolitika valósuljon meg, amely csökkenti szociális különbségeket és kezeli a lakhatási szegénységet. Szakpolitikai tevékenységünkkel helyi, önkormányzati, országos és Európai Uniós szinteken zajló folyamatokat elemzünk, társadalmi, lakhatási problémákat vizsgálunk, ezek megoldására javaslatokat készítünk. Sok esetben támogatunk társadalmi, szakpolitikai javaslatokat, ügyeket is, amelyek esetenként csak érintőlegesen kapcsolódnak a lakhatáshoz.

Feketelakás 3.0

A Feketelakás 3.0 javaslatcsomagban – az eddigi kampányaink es kutatómunkánk folytatásaként – egy minden eddiginél részletesebb szakpolitikai koncepciót mutatunk be a magánbérleti szektorban élők helyzetének javítására. Olyan szabályozásokat és beavatkozásokat javasoltunk, amelyek a bérlakáspiac két legkomolyabb problémáját szándékoznak orvosolni: a magas albérletárakat és a jogi biztonság hiányát. Az általunk javasolt eszközök célja egy igazságosabb és átláthatóbb magánbérlakás-piac kialakítása. Eközben szem előtt tartottuk, hogy a javasolt változások könnyen beilleszthetőek legyenek a jelenlegi intézményi-jogszabályi környezetbe, és pénzügyileg se jelentsenek aránytalan megterhelést az államkassza számára.

A javaslatcsomagban ugyanakkor azt is hangsúlyoztuk, hogy a lakásbérleti piac problémáinak, illetve tágabban a lakhatás fontosságának elismerését egy kormányzati lakáspolitikai program elfogadása és az azt végrehajtó csúcsintézmény, önálló minisztérium létrehozása jelezné. Illetve rámutattunk, hogy bár a koronavírus-járvány és a kibontakozó gazdasági válság erre a piacra is komoly hatást gyakoroltak, az új trendek inkább megerősítik, hogy szükség lenne ezekre a szabályozó javaslatokra.

Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2020

2020-ban is a lakhatás világnapján mutattuk be kilencedik Éves jelentésünket a lakhatási szegénységről. Visszatérő témaként ismét elemeztük az állami költségvetést és szakpolitikai fejleményeket, valamint a megfizethetőség aspektusait, figyelembe véve már a koronavírus lakhatásra gyakorolt hatásait is. Emellett a jelentés a lakhatás három különböző szegmensét helyezte fókuszba: a befektetési célú ingatlanvásárlások hatását az ingatlan- és albérletpiacra, az energiaszegénységet, valamint a fogyatékos emberek, különösen a mozgáskorlátozottak lakhatási helyzetét. A kiadványban mindemellett kiemelt hangsúlyt kaptak a felvázolt problémák megoldására vagy enyhítésére adott javaslatok.

Az elmúlt évek bizonytalansága, a széles rétegek számára megfizethető lakhatás egyre komolyabb ellehetetlenülése, a lakhatási szegénységben érintetteket célzó lakáspolitikai beavatkozások alacsony száma, a lakáspolitika alárendelése a családpolitikának, és számtalan más tendencia mind egy irányba mutatnak. A lakhatási szegénység csökkentésére tett jelentős erőfeszítések hiányában a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódni fognak, különösképpen a koronavírus által okozott gazdasági válság tükrében.

Energiát mindenkinek! – Kiállás a háztartások biztos energiaellátásáért és a kilakoltatási moratórium fenntartásáért

A koronavírus-járvány miatti korlátozásokra és azok gazdasági hatásaira szakpolitikai munkánk során is reflektáltunk, hiszen a megfelelő lakhatás a védekezés frontvonalává vált. 2020 márciusában elsők között hívtuk fel a figyelmet a kilakoltatási moratórium meghosszabbításának szükségességére, valamint a kikapcsolási moratóriumban nem érintett, előrefizetős mérőórákkal rendelkezők érdekében sürgettük a szolgáltatókat és döntéshozókat a szükséges szolgáltatások fenntartására. Az előrefizetős mérőórákat használó mintegy 100 ezer háztartás energiaellátásának biztosítása érdekében petíciót is indítottunk, amelyet több mint 3 ezren írtak alá.

Elosztó – Energiaszegénység (ECF/Civitates)

Az energiaszegénység 2020-ban szakpolitkai munkánk kiemelt fókusztémájává vált. Egy háztartást akkor nevezünk energiaszegénynek, ha az nem képes megfizetni a fűtés vagy az egyéb alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, mely a tisztességes életminőséghez szükséges. Az energiaszegénység a háztartások több, mint 10 százalékát – 400 ezer háztartást és legalább 1 millió embert – érint.

A Habitat 2019-től vesz részt a Civitates Alap által támogatott Elosztó Projektben, ami 2020-ban is folytatódott. A projekt célja a magyarországi energiaszegénység feltérképezése és hatékony szakpolitikai javaslatok kidolgozása és megvalósítása mellett, helyi, energiaszegénységet mérséklő beavatkozások (energiahatékony felújítások, szigetelés) végrehajtását tűzte ki célul. A programban az öt civil szervezet alkot konzorciumot partnerként.

Továbbá az energiaszegénység témája alkotta éves lakhatási jelentésünk egyik fejezetét. Novemberben pedig egy animációs videót publikáltunk, hogy minél szélesebb rétegek számára, egyszerű, könnyen érthető és jól illusztrált módon tudjuk bemutatni ezt a problémát és a lehetséges megoldásokat.

Hon-vágy fotópályázat 2020

A 2020-ban harmadik alkalommal meghirdetett Hon-vágy pályázatra, „Az otthon a védekezés frontvonalában” jeligével ezúttal olyan fotókat és fotósorozatokat vártunk, amelyek az otthonmaradás új kihívásaira, valamint azokra az élethelyzetekre fókuszálnak, amelyek a biztos otthont vagy annak hiányát jelenítik meg. A pályázat tematikájával arra kívántunk rámutatni, hogy a koronavírus-járvány miatt igazán láthatóvá vált, mekkora a jelentősége is van a biztos és méltó otthonnak. A díjazott képeket és további válogatott fotókat a Flow Specialty kávézóban lehetett megtekinteni.

Terepi programjaink

Terepi programjaink bővültek 2020 folyamán. 2019-ben indított, új és sikeres programunk, a Támasz, azt a szükséges pluszt nyújtja a családoknak, amelyet felhasználva saját erőből tudnak előrelépni. Minden eddiginél több vidéki településen nyújtottunk segítséget, változatos formákban, és Újpesten is új tevékenységbe vágtunk bele. Emellett persze folytattuk a megelőző évek sikeres programjait, mint például a Második Esély lakásfelújító tevékenységünket. Összességében elmondható, hogy nemcsak a programok, de a projektek helyszíneinek száma is nagyban növekedett, ezzel biztosítva az országos jelenlétet.

Második Esély

Második Esély programunkkal olyan lakhatásukat vesztett családokat segítünk, akik akár több éve is családok átmeneti otthonában kénytelenek élni. A Habitat budapesti kerületek önkormányzataival és helyi Családok Átmeneti Otthonaival működik együtt. Önkormányzatok és önkéntesek segítségével, valamint a leendő bérlők közreműködésével lakhatatlan, rossz állapotú szociális bérlakásokat újít fel számukra, így tesszük lehetővé, hogy hosszú távon is fenntartható, biztos otthonhoz jussanak.

A program keretében 2020-ban egy újpesti önkormányzati szociális bérlakást újítottunk fel, és megkezdtük egy második lakás felújítását is, szintén a IV. kerületben. Az általunk javasolt családokat mindkét esetben elfogadta az önkormányzat. Az elkészült lakásba hosszas várakozás után egy egyedülálló édesapa költözhetett, három gyerekkel. A megkezdett bérlakásba pedig egy 4 gyerekes család fog költözni, akik évek óta az újpesti SOS Krízis családok átmeneti otthonában éltek. A felújítások során figyelembe vettük a családok méretét, illetve az egyéni kéréseket is. Mindkét lakás kertkapcsolattal rendelkezik, ami szintén fontos a családok egészséges környezete szempontjából.

Támasz program

A Támasz programban elsősorban olyan gyerekes családoknak segítünk, akik saját tulajdonú ingatlanban vagy önkormányzati bérlakásban élnek, és ez az ingatlan olyan kárt szenvedett, vagy olyan műszaki állapotban van, amely veszélyezteti, esetleg el is lehetetleníti a lakás rendeltetésszerű, azaz méltó, biztonságos otthonként való használatát. Ilyen jellegű megkeresésből rengeteg érkezik a Habitathoz. A Támasz program azért jött létre, hogy ezekre a megkeresésekre és krízishelyzetekre választ tudjunk nyújtani.

2020-ban a Támasz program keretében összesen 16 család, azaz 103 ember számára, országszerte 16 településen nyújtottunk, átlagosan 500 ezer forint értékű felújítási segítséget. Volt olyan háztartás, ahol csak egy nyílászáró vagy kályha cseréjére volt szükség, máshol építőanyaggal támogattuk a család által végzett felújítást. Egy újpesti önkormányzati bérlakásban pedig végül vállaltuk a víz-, gáz-, csatorna és elektromos rendszerek vizsgálatát, javítását és cseréjét, a WC cserét, festést és burkolást is.

Vidéki építések (Wienerberger-projektek)

A korábbi években megkezdett Wienerberger-együttműködés is folytatódott 2020-ban, amelynek kapcsán több vidéki helyszínen jelentünk meg, hol saját, hol más szervezettel közös projekt megvalósításával. Befejeződött Ercsiben egy 8 fős család házának újjáépítése, amely korábban leégett, és ezzel nemcsak lakóhelyet biztosítottunk, hanem a család együtt maradását is. Miskolcon szintén 2020-ban ért véget a Szimbiózis Alapítvány újabb tervének megvalósítása, fogyatékkal élő (elsősorban Down-szindrómás) gyerekek családjainak építettek panziót. Folytattuk a 2019-ben megkezdett munkát két Baranya megyei faluban: Vargán és Ágon a leromlott állapotú lakóépületek felújítását támogattuk elsősorban tetőcseréppel és azok kiegészítőivel. Szabadszálláson a Strázsatanya Szövetkezet lakóépületének tetőfelújításához biztosított a tetőfedő anyag szintén beépítésre került, ezzel méltó otthont teremtve 10 fogyatékkal élő számára

Önkormányzati együttműködés Újpesttel (VEKOP)

Újpest Önkormányzatával és további öt partnerrel közösen, továbbra is részt veszünk a több éves „VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 – Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projektben”, ami a hatásterületen lakók életkörülményeinek jelentős javítását célozta meg. A program keretében több rossz állapotú épület lebontása, 39 meglevő szociális bérlakás felújítása és egy új, 31 lakásos szociális bérház építése valósul meg.

A Habitat az egyéni és közösségi fejlesztésben és a szociális munkában vesz részt, valamint a programot előkészítő felmérésben vállalt feladatokat. A projekt 2018 szeptemberében indult. Szociális munkásaink kérdőívek és személyes beszélgetések keretében mérték fel az érintett lakosság életkörülményeit. Ez alapján elkészült egy a Közösségi beavatkozási terv, ami a folyamatos finomhangolás mellett kijelöli az érintettekkel való közös munka irányait. Szociális munkás csapatunk 2020-ban is, – a járvány idején telefonon keresztül, – folyamatosan tartotta a kapcsolatot az akcióterületen élőkkel, segítve mindennapjaikat.

Berda Lakhatási Alap

Magánadományozók és vállalati partnerünk, felajánlásaiból 2020 őszén létrehoztuk a Berda József Lakhatási Alapot, ami az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” érintettjeit segíti. Pályázatot írtunk ki lakhatási körülmények javítására, ennek keretében 7 háztartás, összesen 520 ezer forint értékben kapott háztartásonként 60-100 ezer forintos támogatást. Emellett összesen 130 család, több mint 1,6 millió forint értékben kapott egyéb támogatást: a család mertetőtől függően 7-20 ezer forint értékű, élelmiszerre vagy háztartási cikkre beváltható Lakj jól! utalványt. A leginkább rászoruló 50 háztartásnak pedig az alap segítségével biztosítani tudunk továbbá egy-egy alapvető tisztítószerekből álló, hozzávetőlegesen 5 ezer forint értékű tisztasági csomagot is.

Építőtáborok Ágon

Augusztusban kétszer három napos építőtábort szerveztünk a Falufejlesztési Társasággal közösen a Baranya megyei Ágon. egtapasztottuk egy vályogház omladozó falát, mészhabarccsal fugáztuk egy másik ház lábazatát, illetve végül még egy tetőfedésben is besegítettünk. Egy harmadik tábor keretében 5 család számára építettünk a szabványnak megfelelő cserépkályhákat, szintén szabványos kéményekkel. A tábor résztvevői, a segítőket és a szakembereket is beleértve, mindannyian önkéntesként vállalták az építést.

Önkéntesség

Az önkéntesség a Habitat egyik alapértéke és munkánk felbecsülhetetlen része. A szervezet hagyományosan önkéntesek segítségével épít vagy újít fel, emellett egyre változatosabb módokon vonjuk be őket munkánkba. Elkötelezett munkájuk nélkülözhetetlen terepi projektjeink megvalósításában. Tapasztalataink szerint a közös munka öröme, az önkéntesek kedvessége és segítőkészsége reményt és erőt ad a felújítás után beköltöző családoknak.

Nyílt önkéntesnapok

A tavalyi év során a COVID-19 koronavírus-járvány és a bevezetett korlátozások miatt az önkéntesség területén is új megközelítésre volt szükségünk. A tervezett 8 nemzetközi csoportból végül egynek sem volt lehetősége Magyarországra utazni, ami komoly munkaerő- és bevételkiesést jelentett a szervezetnek. Ezért 2020-ban minden eddiginél több helyi önkéntesnapot hirdettünk, és óriási örömmel láttuk, hogy rengeteg magyarországi önkéntes érkezik hozzánk egy-egy napra építeni. Ezeken a napokon bárki, képzettségtől és tudástól függetlenül, építésvezetői segítséggel, biztonságos körülmények között tanulhatott meg olyan új készségeket, mint a gipszkartonozás, a festés vagy a padlólapok lerakása.

A korlátozások és a kihívások ellenére 2020-ban közel száz helyi önkéntes, összesen 125 alkalommal jött el nyílt napjainkra, és 875 munkaórát dolgoztak a felújításokon. A júliustól október végéig tartó rövid szezonban így be tudtuk fejezni a Második Esély programban megkezdett önkormányzati szociális bérlakás felújítását.

Létrejött emellett egy mintegy 300 főt számláló helyi önkéntesbázis, akik ettől fogva egy Facebook csoporton keresztül is kapcsolatban tudtak maradni egymással. Továbbá kiépült az év során az önkéntesekből egy olyan szűkebb támogatói kör, akik rendszeresen visszajártak nyílt napjainkra, és a szervezet további munkáját is szívesen segítették, például naptárfotózásban való részvétellel.

Nőnapi Women Build

Ma Magyarországon több mint négyezer ember él családok átmeneti otthonában, közülük minden második gyermek, a felnőttek kétharmada pedig nő. A Women Build a Habitat for Humanity eseménysorozata, amely nők összefogásával jön létre, hogy felhívja a figyelmet a nők, illetve egyedülálló anyák lakhatási problémáira. A Women Build napokon nők egy csoportja együtt építkezik, és ezzel segít egy-egy családnak, rászoruló embernek újra biztos otthonban élni. A résztvevő nők, női csoportok, vállalatok támogatják a projekt megvalósítását az önkéntes munkán felül anyagi hozzájárulással is.

A már hagyománnyá vált, és még a lezárásokat megelőző 2020-as nőnapi Women Build napunkon idén is mindenki meggyőzödhetett arról, hogy önkénteseink nemtől függetlenül a legkülönfélébb feladatokat is egyformán hatékonyan el tudják végezni – még egy olyan területen is, ami a hagyományos szerepek szerint még mindig inkább férfi szakértelemnek tűnik.

Karácsonyi adománygyűjtő kampány

Karácsonykor rendhagyó adománygyűjtő kampányt hirdettünk. Vállaltuk, hogy a Heti Betevő Egyesület közreműködésével, minden beérkező 3.000 forint adomány után egy-egy, saját készítésű mézeskalács-csomaggal ajándékozunk meg többgyermekes, rászoruló családokat és hajléktalanellátó intézményekben élőket. Az akció keretében munkatársaink és önkénteseink összesen 625 mézeskalácsot sütöttek meg, ebből pedig 125 mézeskalács-csomagot állítottak össze.

Vállalati együttműködéseink

2020-ban a COVID-19 koronavírus-járvány és az emiatt bevezetett, szigorú, korlátozó intézkedések hatalmas kihívások elé állították a vállalati együttműködéseinket is. Céges partnereink közül nem mindenki tudta vállalni a korábban nekünk nyújtott támogatásokat; és a korlátozások miatt munkatársaik elkötelezettségét sem tudták közös építkezésekkel, vállalati önkéntesnapokkal növelni. Így az ezúton érkező bevételeink csökkentek, és új utakat, új együttműködési formákat kellett keresünk a vállalatokkal való közös munka fenntartása érdekében.

Erste Bank Hungary Zrt.

Az Erste Bank Social Housing programja keretében támogatta a Habitat Támasz programját. A Támasz programban elsősorban olyan gyerekes családok kaphatnak segítséget, akiknél a (saját vagy önkormányzati tulajdonú) lakás műszaki állapota veszélyezteti, esetleg el is lehetetleníti a rendeltetésszerű, azaz méltó, biztonságos otthonként való használatot. A program során 16 család kapott támogatást összesen 8 millió forint értékben. A támogatás formája az adott család szükségleteihez igazodott, jelenthette például nyílászárók cseréjét, tisztasági festést, szigetelést, építőanyag, bútor vagy háztartási eszköz vásárlását, építőipari szakember munkadíjának fedezését, vagy önkéntes szakmunka szervezését és koordinálását.

JTI Hungary Zrt.

A JTI Hungary Zrt. a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére létrehozott alapjából 2020-ban többek között a Habitat Berda József Lakhatási Alapjának létrehozását támogatta 2 millió forinttal. A Lakhatási Alapnak köszönhetően 7 háztartás jutott lakhatási támogatáshoz és további 130 család kisebb értékű támogatásokhoz, például 7-20 ezer forint értékű Lakj jól! élelmiszer-utalványhoz. A vállalat továbbá támogatta Második Esély programunkat is. Ez az együttműködés a 2021-es évben is folytatódni fog.

Gazdálkodásunk

A Habitat for Humanity Magyarországot két szervezet alkotja: a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány és a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft., mindkettő 1996-ban alakult. A kétféle szervezeti forma segít minket abban, hogy elérjük céljainkat: egyszerre tudjuk felhasználni a projektjeinkre adományként vagy pályázati forrásból érkező összegeket, miközben olyan tevékenységeket is folytathatunk, mint az építési beruházás és annak járulékos tevékenységei. Az alapítvány munkáját három főből álló Kuratórium irányítja, és egy szintén három tagú Felügyelő-bizottság ellenőrzi. A Nonprofit Kft. működését és vezetését, ugyancsak három fős Felügyelő-bizottság segíti. Munkájukat önkéntesként, térítésmentesen végzik.

Átláthatóság

Szervezetünk a kezdetektől tagja az adományozási kultúra javítását, az adományok felhasználásának átláthatóságát célzó, jelenleg 47 civil szervezet összefogásával megvalósuló Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, mely közös Etikai kódexet hozott létre.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány aláírója az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének, melynek előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Támogatóink és partnereink