Oldal kiválasztása

Vezetői köszöntő

Kedves Olvasó!

Egy mindenki számára komoly kihívásokkal teli év után nem egyszerű röviden összefoglalni a mögöttünk álló 12 hónap történéseit, és a Habitat for Humanity Magyarország munkáját.

Az év elején intenzíven dolgoztunk a lakhatási koalíció tagjaival az arra nyitott pártokkal választási programjuk lakáspolitikai részének erősítésén. A munkánk eredményeként elkészült Lakhatási Minimum 20 pontban foglalja össze a legfontosabb javaslatokat, amelyekkel a lakhatási válság enyhíthető. Javaslatcsomagunk bemutatója napján Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Az ukrán menekültek segítését kollégáink és szervezetünk már az első napokban megkezdte. Segítettük a határátkelőknél dolgozók munkáját, adományokat és menekülteket szállítottunk. Márciusban, az Utcáról Lakásba! Egyesülettel közösen, elindítottuk a közép- és hosszútávú önálló lakhatást kínáló Szolidáris Lakásfelajánlás programot, majd később az erre épülő Albérlettámogatás programot – ezek keretén belül 114 család lakhatását biztosítottuk. Emellett további partnerségeink segítségével több mint 300 család lakhatási helyzetén tudtunk jelentősen javítani. Mindezt úgy, hogy meglevő terepi programjaink – Második Esély!, TÁMASZ, Falusi LakHatás, Szociális városrehabilitációs és energiaszegénységi programjaink ezekkel párhuzamosan működtek.

A Covid járvány mérséklődésével elképesztő érdeklődést tapasztaltunk mind céges partnereink, mind magánszemélyek részéről, hogy részt vegyenek önkéntes programjainkon. Ezeken a napokon nemcsak a kedvezményezett családdal lehetett együtt dolgozni, de olyan új szaktudások elsajátítását is segítettük, amelyet később a saját otthonuk szépítéséhez, felújításához is használhatnak önkénteseink. Köszönjük a munkátokat!

Rengeteg segítséget kaptunk új irodánk és közösségi terünk, a Habitat Kreatív Központ felújításához, amelynek hivatalos megnyitója 2023 májusában várható.

Nagyon hálás vagyok a Habitat for Humanity Magyarország csapatának, hogy a kihívások ellenére vállt vállnak vetve dolgoztunk a lakhatási nehézséggel küzdők életkörülményeinek javításáért és érdekképviseletéért.

Itt szeretném megköszönni partnereink és támogatóink adományait, valamint értékes hozzájárulását szervezetünk programjainak megvalósításához! Kérem, segítse Ön is munkánkat, hogy minél több család számára tehessük elérhetővé a biztonságos és megfizethető otthont!

Üdvözlettel,
Szegfalvi Zsolt
Ügyvezető igazgató

Szakpolitikai munkánk

Szakpolitikai munkánk célja, hogy Magyarországon olyan igazságos és befogadó lakáspolitika valósuljon meg, amely csökkenti a szociális különbségeket és kezeli a lakhatási- és energiaszegénységet. Szakpolitikai tevékenységünkkel helyi, önkormányzati, országos és európai uniós szinteken zajló folyamatokat és a lakhatással kapcsolatos jelenségeket elemzünk, a problémák megoldására javaslatokat készítünk. Számos hazai és nemzetközi hálózatnak vagyunk tagja és gyakran állunk be partnerszervezeteinkkel együtt a lakhatáshoz – szorosan vagy közvetve – kapcsolódó ügyek, kampányok mellé.

Éves jelentés a lakhatási szegénységről – 2022

Ebben az évben tizenegyedik alkalommal mutattuk be Éves jelentésünket a lakhatási szegénységről. A tavalyi, 2021-es ünnepi, harminc évet áttekintő jelentés után az idén visszatértünk a már bevett struktúrához, éves viszonylatban górcső alá helyezve a lakhatás helyzetét, annak változását a szakpolitikák, a központi költségvetés és a megfizethetőség viszonylatában. Ezen, a lakhatási szegénység alakulásában támpontot jelentő fejezetek mellett az adott időszakban releváns lakhatási kérdéseket tematizál a jelentés – idén az elmélyülő rezsiválság közepette például kevés aktuálisabb téma adódhatott volna, mint a fatüzelést használó háztartások helyzete.

2022 októberében egy multi-stakeholder workshoppal egybekötött fejezetbemutatót tartottunk a WWF Magyarországgal közösen, amelyen a fatüzeléssel kapcsolatos problémákat, kihívásokat és lehetőségeket igyekeztünk terepi tapasztalattal rendelkező helyi önkormányzati és civil szereplőkkel, illetve erdőgazdálkodási, kályhaépítő szakértőkkel egyetemben feltárni egy kerekasztal-beszélgetés formájában.

A jelentés másik kettő, központi költségvetést és lakhatási szakpolitikákat, illetve megfizethetőségi kérdéseket elemező fejezetét egy sajtóbeszélgetés formájában mutattuk be 2022 novemberében. A két fejezet kiemeli, rászorulók számára is elérhető lakhatási támogatások köre tovább szűkült és az energia- és megélhetési válság begyűrűzésével a lakhatás megfizethetősége egyre többeknek okoz gondot. Így égető szükség lenne szociálisan célzott intézkedésekre lakhatási szegénység elmélyülését megelőzendő.

Lakhatási Minimum

A Város Mindenkié csoport, az Utcáról Lakásba! Egyesület, a Habitat for Humanity Magyarország, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, valamint a Városkutatás Kft. aktivistái és szakértői Lakhatási Koalícióként egy 20 pontból álló minimumprogramot állítottak össze. Ezt a Lakhatási Minimumot 2021. december 6-án juttatták el az országos listát állító pártokhoz azzal a céllal, hogy a javaslatokat beépíthessék a választási kampányba, és kormányra kerülés esetén beemeljék ezeket intézkedéseik közé.

A Lakhatási Minimum elsősorban a lakhatás biztonságát és megfizethetőségét megerősítő törvénymódosításokat, valamint lakáspolitikáért felelős kormányzati szerv létrehozását javasolja. A 20 pontot 2022 elején egy részletes szakpolitikai háttéranyaggal egészítette ki a Lakhatási Koalíció szervezetei – a Habitat a háttéranyag kidolgozásánál főként a lakásminőség és energiaszegénység, illetve a magánbérleti szektor- és rövid távú lakáskiadás szabályozását lefektető részekben vett részt. Ezt a hét témakörre osztott, részletes háttéranyagot 2022 februárjában mutatták be a Koalícióban részt vevő szervezetek. A fő javaslatokkal és intézkedésekkel kapcsolatban a bemutató eseményre meghívott, országos listát állító pártok delegált képviselőinek is lehetősége volt kifejteni álláspontjukat. A résztvevő politikusok az esemény végén szavazással jelezték, hogy ezeket a javaslatokat – egyes pontokon való kisebb kiegészítésekkel – kormányra kerülés esetén is tudnák támogatni.

Energiaszegénység

Az energiaszegénység az elmúlt években szakpolitikai munkánk kiemelt fókusztémájává vált. Több, nemzetközi és hazai partnerekkel vállalt (pl. European Climate Foundation, WWF Magyarország) projekt keretében kifejezetten az energiaszegénységet mérsékelni képes szakpolitikai intézkedések és javaslatok összeállításán dolgozunk. A 2022-es évben az energiaválság és a rezsiszabályozás változásával, továbbá a tűzifa ellátás körüli nehézségek kapcsán a téma fontossága tovább fokozódott.

Főbb témák, kampányok az energiaszegénységhez kapcsolódóan:

Projektek és főbb eredmények

LIFE BioBalance projekt

A 2021. július 1-jén indult és 2024. május 30-ig tartó Life Bio-Balance projekt során a Habitat for Humanity magyarországi, romániai és bulgáriai szervezetei, a WWF magyar, román és bolgár szervezeteivel, valamint a bolgár Energy Agency of Plovdiv intézettel dolgoznak partnerségben.

A program elsődleges célja, hogy támogassa az EU tagállamait az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és ellenálló gazdaságra való áttérésben azáltal, hogy minden szinten biztosítja a szilárd biomassza fenntartható előállítását és felhasználását, különös tekintettel a kelet-közép európai országokra.

Ennek érdekében a projekt céljai közé tartozik, hogy támogassa a szilárd tüzelőanyagokat használó, alacsony jövedelmű közösségeket és önkormányzataikat; és 2024-re legalább 5 településen demonstrálható legyen, hogy a fenntartható szilárdtüzelés és a biomassza alternatíváinak használata mérhető társadalmi, gazdasági és környezeti előnyökkel jár (utóbbi a Habitat for Humanity Magyarország vezetésével történik).

 • Fuel of the poor tanulmány
 • Közreműködtünk a projektben készült lakossági szilárdtüzelőhasználatról szóló felmérés kidolgozásában és elemzésében
 • Két baranya megyei aprófalu önkormányzatával és közösségével jó gyakorlatok megvalósításán dolgoztunk, ami a lakossági szilárdtüzelő használat csökkentését célozza
 • A lakhatási jelentés tűzifáról szóló fejezetének kutatói munkája és a bemutató előtti multi-stakeholder workshop
EUKI projekt: A szén-dioxid-árazás elosztási hatásai Közép- és Kelet-Európában

Az European Climate Initiative (EUKI) által finanszírozott projekt 2021 szeptemberében indult és a szén-dioxid-árazás elosztási hatásait vizsgálja a közép- és kelet-európai országokban – Bulgáriában, Németországban, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában –, hogy felmérje annak energiaszegénységre gyakorolt hatását. Ehhez a projektben résztvevő partnerszervezetek kvantitatív makro- és mikromodelleket használnak, amelyek alapján kiértékelhető, milyen szakpolitikai lehetőségek állnak a döntéshozók rendelkezésére helyi és országos szinten az energiaszegénység megelőzése, valamint enyhítése érdekében. A szimulációk a partnerszervezetek egy korábbi kutatásához kidolgozott modellezésen alapulnak, amellyel a lengyelországi és romániai szén-dioxid-árazást vizsgálták.

 • Nemzetközi konferencia és tanulmányút a FEANTSA és a Habitat for Humanity International-al társszervezésben (program, beszámoló)
 • Workshop az Energiaklub rezsiválságról szóló konferenciáján
ECF projekt

Az European Climate Foundation (ECF) 2021. július óta támogatja a Habitat energiaszegénység feltérképezésére és csökkentésére irányuló programját. A Magyar Energiahatékonysági Intézettel partnerségével idén indult projekt célja, hogy pozitívan befolyásolja a döntéshozókat az uniós éghajlat- és környezetvédelmi politikák, illetve támogatási rendszerek energiaszegénység elleni potenciáljának maximalizálása érdekében.

 • A legnagyobb európai energiaszegénységi kutatóhálózat, az ENGAGER network, tudományos munkáját összefogó négyéves projekt zárókonferenciájának társszervezése
 • Magyarországi energiaszegénységi indikátorok kidolgozása, elemzése
 • Közreműködtünk a Magyar Energiahatékonysági Intézet “Fit for 55 és az energiaszegénység” című tanulmányának létrejöttében
 • Reprezentatív közvéleménykutatást és két médiakutatást koordináltunk a rezsicsökkentés és a lakossági energetikai felújítások témájában

Közös tiltakozás a szociális törvény módosítása ellen

2022 novemberében 39 szakmai szervezet egyikeként a Habitat is vezető szerepet vállalt abban, hogy a szervezetek tiltakozásukat fejezzék ki a szociális törvény módosítását is tartalmazó T1620-as számú salátatörvény-javaslat ellen. A módosítás célja az állam felelősségének minden korábbinál kisebbre csökkentése rászoruló állampolgáraiért, és a szociális szolgáltatások biztosításának kötelezettsége alól való kivonulás. A törvénymódosítás tárgyalásának időpontjában, november 22-én délután, a Parlament előtt tartottak flashmobot a tiltakozó szervezetek. Ennek során 30 szociális dolgozó feküdt a földre fekete zsákokban, felhívva a figyelmet a törvénymódosító embertelen megközelítésére, amely a szervezetek véleménye szerint a szociális segítségnyújtásra szorulók körében további áldozatokkal fog járni.

Terepi programjaink

2022 folyamán a terepi programok tekintetében a fő fókuszt már meglévő, sikeres projektjeink működtetésére, esetleg bővítésére helyeztük, újabb terepi mintaprogrammal is bővült tevékenységünk. Emellett továbbra is törekszünk arra, hogy az ország minél több pontján segítsünk, ezzel biztosítva az országos jelenlétet.

Második Esély

Második Esély programunkkal olyan lakhatásukat vesztett családokat segítünk, akik akár több éve családok átmeneti otthonában kénytelenek élni. A Habitat budapesti kerületek önkormányzataival és helyi Családok Átmeneti Otthonaival működik együtt. Önkormányzatok és önkéntesek segítségével, valamint a leendő bérlők közreműködésével lakhatatlan, rossz állapotú szociális bérlakásokat újít fel számukra, így tesszük lehetővé, hogy hosszú távon is fenntartható, biztos otthonhoz jussanak.

2022-ben egy újpesti lakást újítottunk fel a program keretében. Ide még karácsony előtt beköltözhetett a háromtagú család.

Támasz program

A Támasz programban elsősorban olyan gyerekes családoknak segítünk, akik saját tulajdonú ingatlanban vagy önkormányzati bérlakásban élnek, és ez az ingatlan olyan kárt szenvedett, vagy olyan műszaki állapotban van, amely veszélyezteti, esetleg el is lehetetleníti a lakás rendeltetésszerű, azaz méltó, biztonságos otthonként való használatát. Ilyen jellegű megkeresésből rengeteg érkezik a Habitathoz. A Támasz program azért jött létre, hogy ezekre a megkeresésekre és krízishelyzetekre választ tudjunk nyújtani.

Az év során 27 család lakásfelújítását tudtuk segíteni a fürdőszoba kialakításoktól a nyílászáró cserékig sokféle munkával, Somogytól Borsodig az ország számos településén.

Vidéki építések (Wienerberger-projektek)

2021-ben zárult le a Wienerberger Magyarországgal közös együttműködés második 3 éves ciklusa, 2022-ben pedig újabb hároméves szerződést kötöttünk a vállalattal. Ennek keretében több vidéki helyszínen jelentünk meg, hol saját, hol más szervezettel közös projekt megvalósításával.

2022-ben Baranya, Pest, Nógrád és Somogy megyében tudtunk segíteni Wienerberger termékekkel, elsősorban tetőfelújítások révén. Összesen 8 épületen – 24 lakóegységben – használtuk partnerünk építőanyagait.

Falusi LakHatás (CSOK) támogatás

A Falusi lakHATÁS mintaprogram olyan rászoruló háztartások számára teheti elérhetővé a Falusi CSOK központi, felújítási támogatást, akik minden feltételnek megfelelnek, azonban kizárólag azért nem tudnak hozzájutni, mert anyagi erőforrások hiányában nem képesek előfinanszírozni a munkálatokat. Jelen kezdeményezésünk arra irányul, hogy a szóban forgó családoknak legalább azon részhalmazát segítsük hozzá juttatni a Falusi CSOK támogatáshoz, akik esetében mindössze az volt eddig az akadály, hogy nem volt megtakarításuk, nem tudták előre megfinanszírozni a munkálatokat. (A 3 gyermek esetén felújításhoz/korszerűsítéshez igénybe vehető támogatás maximum 5 millió Ft lehet.) Ezt a pilot programot 2 család részvételével 2021 nyarán indította el a Habitat szoros együttműködésben az Erste Social Bankkal. Mivel a program adta lehetőségre igény mutatkozott a családok részéről, a 2022-es évben újabb 8 család bevonására kerülhetett sor. A korszerűsítési felújítási munkálatokkal (nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, gyerekszoba kialakítása, tetőcsere stb) a családok életkörülményei jelentősen javultak. A támogatásra ebben a formában – előfinanszírozást biztosítunk a családok számára – igény mutatkozik, ezért ebben az évben újabb 20 család elérését tűztük ki célul.

Önkormányzati együttműködés Újpesttel (VEKOP)

Újpest Önkormányzatával és további partnerekkel közösen, továbbra is részt veszünk a több éves „VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 – Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projektben”, ami a hatásterületen lakók életkörülményeinek jelentős javítását célozta meg. A program keretében több rossz állapotú épület lebontása, 39 meglévő szociális bérlakás felújítása és egy új, 31 lakásos bérház építése valósul meg.

A Habitat az egyéni és közösségi fejlesztésben és a szociális munkában vesz részt, valamint a programot előkészítő felmérésben vállalt feladatokat. A projekt 2018 szeptemberében indult. Szociális munkásaink kérdőívek és személyes beszélgetések keretében mérték fel az érintett lakosság életkörülményeit. Ez alapján elkészült egy a Közösségi beavatkozási terv, ami a folyamatos finomhangolás mellett kijelöli az érintettekkel való közös munka irányait. Szociális munkás csapatunk 2022-ben is, folyamatosan tartotta a kapcsolatot az akcióterületen élőkkel, segítve mindennapjaikat. Ennek részeként az egyénre szabott fejlesztési együttműködés mellett folyamatos közösségi programokkal és munkaerő-piaci integrációt segítő tréningekkel vesznek részt a szakemberek a közösség mindennapi életében, támogatják az itt élőket. 2022-ben közel 100 család 681 konkrét ügyével foglalkoztak kollégáink.

Berda Lakhatási Alap

Magánadományozók és vállalati partnerünk felajánlásaira építve, valamint a Budapestért díjjal járó összegből a Habitat 2022-ben, két formában segítette az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” érintettjeit a Berda József Lakhatási Alapból. A decemberi hónap folyamán összesen 33 db háztartás részesült családonként 1 erdei m3 mennyiségben, tüzelésre alkalmas faanyag átvételében. Ezen túlmenően 2022 novembere és 2023 májusa között további 70 háztartás számára nyílt lehetőség 40 000 Ft rezsitámogatási (összesen 2,8 millió Ft) összeg lehívására.

Több mint lakóház (E-Co-Housing) projekt

A 2022-ben véget ért E-Co-Housing, vagyis a „Több mint lakóház” projektünk innováció és közösségépítés szempontjából is különleges.

Zugló önkormányzata még 2018-ban pályázott az Európai Bizottság Urban Innovative Actions programjára, amelyet el is nyert a további 8 partnerből álló konzorciummal együtt. Pályázatunk alapvető eleme volt a lakók kiemelt támogatása, valamint a számukra biztosított mentoring és gyakorlati képzési programok kifejlesztése a szoros együttélés megkönnyítése érdekében. A zuglói önkormányzat a Habitatot kérte fel a projektben való részvételre és a lakókkal foglalkozó munkacsoport koordinálására. A projekt indulása után a munkacsoport intenzíven dolgozott a lakók kiválasztásának módszertanán, valamint a megfelelő mentorprogram kialakításán. Ezek segítségével terveztük a leendő, energiahatékony házba beköltöző, korábban sokkal rosszabb lakhatási körülmények között élő embereket összetartó lakóközösséggé formálni.

2020-21 során alapvető változások történtek az eredeti koncepcióban – új ház építése helyett felújítás, 27-29 helyett 14 lakás, valamint az építkezés elhúzódása a projekt lezárása utáni időszakra. A lakók kiválasztása után a közös munka 2022. szeptember – októberben zajlott.

A megvalósult képzések 4 fő témakört jártak körül:

 • Közösségfejlesztés, konfliktuskezelés, működési modell kialakítása
 • Háztartásgazdálkodási és közösségi gazdálkodási ismeretek
 • Jogi ismeretek – szerződések, hitelek, internetbiztonság, érdekérvényesítés és érdekképviselet
 • Zöld, fenntarthatósági képzés, ismeretek – gyakorlatorientált módon

A projekt leendő lakóival együtt mi is nagyon várjuk az épület elkészültét és a beköltözés pillanatát. Biztosak vagyunk benne, hogy a beköltözőket nagy örömmel fogja eltölteni, hogy méltó és biztos lakhatási körülmények között, energia- és költséghatékonyabb módon élhetnek majd új lakásukban és közösségükben.

Hőoszlop

Magyarországon közel 4 millió ember fűti otthonát szilárd tüzelőanyagokkal, elsősorban tűzifával. Többségük vidéken él, szűkös anyagi helyzetben és leromlott állapotú ingatlanokban. A Habitat terepi munkája során gyakran találkozik azzal az igénnyel, hogy a sokak által használt alacsony hatékonyságú, szennyező és veszélyes vaskályhákkal szemben egy megfizethető, környezetkímélő fűtési alternatívára lenne szükség.

Erre az igényre válaszolva jött létre a Habitat innovatív programja, amelynek keretében szakemberek kifejlesztették a Hőoszlopot, a hagyományos magyar cserépkályhák és egy skandináv design ötvözésével tervezett, költség- és energiahatékony fatüzelésű kályhát. Az Apro’tech szociális kályhaépítéssel foglalkozó csapata – aki ezt a fejlesztést is segítette – 2019 óta működik együtt a Habitattal egy fenntartható kályhacsere-program kidolgozásáért.

A termékfejlesztést a Habitat munkatársaként is dolgozó Feldmár Nóra (szociális designer, energiaszegénység szakértő, formatervező), valamint két országosan elismert cserépkályhás szakember, Uhrinyi László és Libik András végzik, a kályhák telepítésében pedig a helyi szervezetekkel és a közösségben aktív segítőkkel dolgoznak együtt.

Csapatunk 2021 szeptemberében Etyeken építette meg a Hőoszlop prototípusát. Ezt követően, szociális kályhacsere-program keretében 2021-2022 telén a Baranya megyei Ág településen öt Hőoszlop épült, amelyek ettől kezdve rászoruló családok otthonaiban, megbízható módon biztosítják a meleget. 2022 tavaszán a kedvezményezettek körében kérdőíves felméréssel igazoltuk, hogy a Hőoszlop megfelelő technológiát és megoldást nyújt a célcsoport számára. Ezután 2022 őszén a Life BioBalance projekt keretében négy további Hőoszlop épült Vargán. Az építés finanszírozása a sétáló nagykövetek kampány által tudott teljességében megvalósulni.

Ukrajna projekt

Az Ukrajnából menekülők közép- és hosszútávú lakhatásának segítését tűztük ki fő célul az Ukrajna projektben. Az Utcáról Lakásba! Egyesülettel közös Szolidáris lakhatás programunk a projekt részeként magánszemélyek által felajánlott üresen álló szobák vagy lakások közvetítését intézte. Ebből született a program továbbgondolása útján az Albérlet-támogatási program, melyen keresztül egyszeri és/vagy havi pénzbeli támogatással járultunk hozzá azoknak a menekült családoknak az albérlet megfizetéséhez, akiknek anyagi hátterük megvolt az albérlet hosszútávú fenntartásához, de részben vagy kezdetben segítségre szorultak. E két programon keresztül szociális munkával is támogattuk az azt igénylő menekült családokat.

Emellett több partnerszevezeten keresztül juttattunk el adományokat rászoruló menekült családoknak, így segítve lakhatási körülményeiket. Mind tömegszálláson, mind albérletben élő menekülteknek szállítottunk ki kis- és nagyméretű háztartási gépeket (pl. mosógép, hűtőgép, porszívó), bútorokat (pl. ágy, matrac, asztal, szék), valamint a mindennapi életükhöz szükséges eszközöket (pl. konyhai eszköz- és tisztítószer-csomagok, babaholmi stb.).

A háború évfordulójáig összesen 969 menekültet segítettünk rengeteg tárgyi adománnyal és lakhatási támogatással, hogy méltó – akár átmeneti – otthonra találjanak Magyarországon. Szolidáris lakhatási programunk keretében 38 család számára biztosítottunk méltó lakhatást, ingyen. Ez 115 személyt jelent, melyből 45 gyermek. Az albérlet-támogatási projekt célja 100 család lakhatásának támogatása volt – végül mintegy 115 családdal kötöttünk albérlet-támogatási szerződést, ami 360 személyt, ezen belül pedig 149 gyermeket jelent.

Modul Ház mintaprogram

A Modul Ház pilot program megvalósítási lehetőségeit a Habitat a 2020/2021-es egyetemi tanév során, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézetével, illetve az itt tanuló mesterszakos hallgatókkal együttműködve kezdte kialakítani. A közös kurzus célja egy olyan moduláris ház-koncepció megalkotása volt, amely ésszerű megoldásokkal, megfizethető alternatívát nyújt a jelenleg piacon található lehetőségek mellett. A pályamunkákból a MOME építész oktatóival közösen kiválasztottuk a megvalósítandó koncepciót. Terveink szerint 2023 nyarán a prototípus megépítésével és a tervek részletes kidolgozásával, a koncepció véglegesítésével foglalkozunk. Az ehhez a projekthez tartozó mintaprogramot 2024-25-ben tervezzük elindítani.

Önkéntesség és közösségépítés

Az önkéntesség a Habitat egyik alapértéke és munkánk felbecsülhetetlen része. A szervezet hagyományosan önkéntesek segítségével épít vagy újít fel, emellett egyre változatosabb módokon vonjuk be őket munkánkba. Elkötelezettségük nélkülözhetetlen terepi projektjeink megvalósításában. Tapasztalataink szerint a közös munka öröme, az önkéntesek kedvessége és segítőkészsége reményt és erőt ad a felújítás után beköltöző családoknak.

Nyílt önkéntesnapok

A COVID-19 koronavírus-járványt követően a nemzetközi önkéntes csoportok Magyarországra utaztatása leállt, ami ugyan ismét komoly munkaerő- és bevételkiesést jelentett a szervezetnek, viszont egyben lehetőséget is nyitott a helyi és vállalati önkéntességre támaszkodni. Így 2022-ben elsősorban nyílt önkéntesnapokat szerveztünk, és nagy örömmel tapasztaltuk, hogy számos helyi önkéntes érkezik hozzánk egy-egy napra építeni. Ezeken a napokon bárki, képzettségtől és tudástól függetlenül, építésvezetői segítséggel, biztonságos körülmények között tanulhatott meg olyan új készségeket, mint a gipszkartonozás, a festés vagy a padlólapok lerakása. A tavaszi és őszi időszakban jelentős mértékű volt a vállalati szféra felől érkező érdeklődők száma önkéntesség, csapatépítés iránt. Kisebb-nagyobb csoportok érkeztek részt venni Második Esély programunk lakásfelújításain, illetve partnerszervezünk, az Egyenlő Esélyekért Alapítvány intézményeiben segítettünk szükséges felújítási munkálatokkal. A Habitat Kreatív Központ felújításával 63 napot töltöttek önkénteseink.

Bővült helyi önkéntesbázisunk is, Facebook csoportunk 700 főt számlál, míg önkéntes hírlevelünkre majdnem 800 fő iratkozott fel. Önkénteseink ezen csatornákon értesülhettek szervezetünk munkájáról, meghirdetett nyílt napjainkról.

Habitat Kreatív Központ

2021 júniusában bérleti szerződést kötöttünk Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatával a Margit körút 26. szám alatt található ingatlan bérlésére. A bérlési jogot a Habitat for Humanity Magyarország a II. kerület Margit-negyed programjára pályázva nyerte el.

Ezt az évek óta üresen álló, leromlott állapotú épületet a Habitat 2021 novemberében kezdhette el felújítani. A munkálatok több ütemben, önkéntesek aktív bevonásával 2023. március végéig zajlottak. A Habitat iroda április folyamán beköltözött, és a Habitat Kreatív Központ 2023. májusában megnyitotta kapuit a nagyközönség felé közösségi- és rendezvénytérként, valamint lakhatási műhelyként. Az itt szervezett közösségi programok azt a célt szolgálják, hogy a lakhatás ügyével kapcsolatos tudást szélesebb körben megosszuk és az ügy iránt elkötelezett közösséget építsük, bővítsük. Ezért a tér a lakásfelújítással kapcsolatos barkács workshopoktól a lakhatási filmklubon át az önkéntes és szakmai workshopokig mindenféle színes programmal várja az érdeklődőket.

Vállalati együttműködéseink

2022-ben a vállalatok különféle módokon és területeken támogatták munkánkat.

Voltak vállalatok, akik dedikált forrásokat biztosítottak terepi programjaink finanszírozására, voltak, akik termékadományt ajánlottak fel. A Covid lecsengésével több vállalati önkéntesnapot tartottunk, itt az alkalmazottak önkéntes munkája mellett a cégek anyagi támogatást is juttattak szervezetünk számára.

Egy sajnálatos esemény, az orosz-ukrán háború kitörése után több cég is felajánlotta támogatását az Ukrajnából menekülők lakhatásának megoldása érdekében.

Erste Bank Hungary Zrt.

Az Erste Bank Social Housing programja keretében, az előző évhez hasonlóan 2022-ben is támogatta a Habitat Támasz programját. A Támasz programban elsősorban olyan gyerekes családok kaphatnak segítséget, akiknél a (saját vagy önkormányzati tulajdonú) lakás műszaki állapota veszélyezteti, esetleg el is lehetetleníti a rendeltetésszerű, azaz méltó, biztonságos otthonként való használatot. A program során 10 család kapott támogatást összesen 5 millió forint értékben. A támogatás formája az adott család szükségleteihez igazodott, jelenthette például nyílászárók cseréjét, tisztasági festést, szigetelést, építőanyag, bútor vagy háztartási eszköz vásárlását, építőipari szakember munkadíjának fedezését, vagy önkéntes szakmunka szervezését és koordinálását.

Az Erste Bank Zrt. továbbá partnerünk a Falusi lakHATÁS mintaprogram kidolgozásában és megvalósításában is, valamint 3,2M Ft-tal támogatta a Falusi CSOK program működését. Ugyanezt a programot az Erste Stiftung is támogatta 12.000 EUR értékben.

Az Erste Bank 2 millió Ft-tal támogatta a Habitat Kreatív Központ létrejöttét.

JTI Hungary Zrt.

A JTI Hungary Zrt.-vel 2020-ban, a koronavírus-járvány egyik legnehezebb időszakában indult a Habitat együttműködése, azóta minden évben a Habitat több programját is adományokkal segítik.

2,8 millió forinttal támogatták a Habitat Berda József Lakhatási Alapját. Ebből 40 háztartásnak biztosítottunk 4*10 ezer forint értékű rezsitámogatást, hogy a téli hónapokban könnyítsünk a nehéz helyzetben lévő emberek terhein.

Második Esély programunkat a JTI Hungary Zrt. 2022-ben 10 millió forinttal támogatta. Ennek köszönhetően fel tudunk újítani egy önkormányzati szociális bérlakást, amibe egy korábban családok átmeneti otthonában élő család költözhet.

A vállalat továbbá 16,8 millió forinttal támogatta Támasz programunkat, aminek segítségével 21 háztartás lakhatási körülményein tudunk javítani.

Mercedes-Benz Magyarország

A cég 2022-ben 5.000 EUR értékben támogatta Támasz programunkat. Ezzel összesen 3 család és 14 ember számára tudtunk kis értékű felújítási segítséget (pl. bejárati ajtó vagy fűtőberendezés cseréje) nyújtani. Mivel a Mercedes-Benz Magyarország kiemelt célja, hogy a vállalatnak otthont adó térséget fokozottan támogassák, a program ezen szakaszában kifejezetten Bács-Kiskun megyében, Kecskemét környékén élő családok pályázatait vártuk.

Kaptunk továbbá 10.000 db FFP2-es maszkot is a vállalattól.

Procter & Gamble Magyarország

A P&G Magyarországgal a Habitat együttműködése 2015 óta tart, ez idő alatt a vállalat számos formában támogatta szervezetünket. 2022-ben 657.000 Ft értékben támogattak minket használt irodabútorokkal.

Emellett a P&G Magyarország munkatársai 2022 novemberében vállalati önkéntesnap keretében, 3 napon keresztül segítették újpesti lakásfelújításunkat.

Mapei

A cég évek óta rendszeresen támogatja szervezetünk munkáját építkezéshez szükséges alapanyagokkal. 2022-ben 682.000 Ft értékben támogattak minket nyersanyagokkal, amely anyagokat a Kreatív Központ és az újpesti szociális bérlakás felújítási munkáihoz tudtunk felhasználni.

evosoft

Az evosoft munkatársai tavasszal és ősszel is 3-4 héten keresztül segítették önkéntes munkájukkal felújításainkat összesen 160 fővel, továbbá 4.240.000 Ft-tal támogatták szervezetünk munkáját.

Ukrajnából menekülőket segítő lakhatási program

Az orosz-ukrán háború kitörését követően az Utcáról Lakásba Egyesülettel közösen lakhatási programot hirdettünk az Ukrajnából menekülők számára. Ezt a programot számos külföldi és hazai cég is támogatta.

Gazdálkodásunk

A Habitat for Humanity Magyarországot két szervezet alkotja: a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány és a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft., mindkettő 1996-ban alakult. A kétféle szervezeti forma segít minket abban, hogy elérjük céljainkat: egyszerre tudjuk felhasználni a projektjeinkre adományként vagy pályázati forrásból érkező összegeket, miközben olyan tevékenységeket is folytathatunk, mint az építési beruházás és annak járulékos tevékenységei. Az alapítvány munkáját három főből álló Kuratórium irányítja, és egy szintén három tagú Felügyelő-bizottság ellenőrzi. A Nonprofit Kft. működését és vezetését, ugyancsak három fős Felügyelő-bizottság segíti. Munkájukat önkéntesként, térítésmentesen végzik.

Átláthatóság

Szervezetünk a kezdetektől tagja az adományozási kultúra javítását, az adományok felhasználásának átláthatóságát célzó Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, mely közös Etikai kódexet hozott létre.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány aláírója az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének, melynek előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Támogatóink és partnereink