Vezetői köszöntő

Kedves Olvasó!

2021 sem hozott kiszámíthatóbb környezetet az ezt megelőző év váratlan eseményei után. Ahogy 2020-ban is, idén is számos alkalommal megbizonyosodhattunk arról, hogy minden eddiginél fontosabb, hogy mindenki biztonságos és megfelelő otthonban élhessen.

Az alacsonyabb jövedelmű háztartások 2021-ben is fokozottan ki voltak téve a koronavírus-járvány, valamint a lezárások miatti gazdasági változásoknak. A Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkája során kiemelt figyelmet helyezett arra, hogy felszólaljon a legkiszolgáltatottabb emberek érdekeinek védelmében. Különösen igaz volt ez azokra a helyzetekre, amikor az energiaszegénységben élő, leginkább kitett háztartások maradtak ki potenciálisan valódi változást is elérni képes segítségnyújtási programokból.

Szakpolitikai munkánk során 2021-ben szintén számos alkalommal hangsúlyoztuk, hogy óriási szükség van egy hosszú távú, szakértői anyagokra és társadalmi párbeszédre épített, központi, magyarországi lakhatási koncepció vagy stratégia megalkotására. Ehhez elengedhetetlen lenne a lakhatás ügyének legalább államtitkári szinten való képviselete. Az ezzel kapcsolatos részletes ajánlásainkat több szakmai szervezettel együttműködve, Lakhatási Koalícióként egy Lakhatási Minimum program keretében is megfogalmaztuk.

Terepi, közvetlen segítségnyújtási programjaink 2021-ben is képesek voltak bővülni, innovatív új kezdeményezések és mintaprogramok formájában. Ez többek között a szintén egyre bővülő vállalati együttműködéseknek és projekttámogatásoknak köszönhető. Emellett folytattuk budapesti nagyfelújításainkat és városrehabilitációs projektünket, valamint vidéki, lakhatási körülményeket javító programjainkat. Ezen programokon keresztül, mintegy közel 200 háztartás életébe hoztunk pozitív változást.

2021-ben emellett a Habitat közösségfejlesztő tevékenységét kiterjesztendő egy nagyszabású, új projektet is elindíthattunk. Megkezdődött a leendő Habitat Kreatív Központnak otthont adó épület felújítási a Margit körúton, ami egyszerre lesz iroda és közösségi tér.

Végezetül szeretném megköszönni partnereink és támogatóink adományait, valamint értékes hozzájárulását szervezetünk programjainak megvalósításában! Kérem, segítse Ön is munkánkat, hogy minél több család számára tehessük elérhetővé a biztonságos és megfizethető otthont!

Üdvözlettel,
Szegfalvi Zsolt
Ügyvezető igazgató

Szakpolitikai munkánk

Szakpolitikai munkánk célja, hogy Magyarországon olyan igazságos és befogadó lakáspolitika valósuljon meg, amely csökkenti szociális különbségeket és kezeli a lakhatási szegénységet. Szakpolitikai tevékenységünkkel helyi, önkormányzati, országos és Európai Uniós szinteken zajló folyamatokat elemzünk, társadalmi, lakhatási problémákat vizsgálunk, ezek megoldására javaslatokat készítünk. Sok esetben támogatunk társadalmi, szakpolitikai javaslatokat, ügyeket is, amelyek esetenként csak érintőlegesen kapcsolódnak a lakhatáshoz.

Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2021

Ebben az évben tizedik alkalommal mutattuk be Éves jelentésünket a lakhatási szegénységről. A jubileum okán ez a jelentés kicsit különbözött az előző évek munkáitól. Míg az elmúlt években többnyire egy évre visszanézve vizsgáltuk a lakhatás helyzetét, most hosszabb időtávokat felölelő elemzéseket adtunk közre.

A jelentést három fejezetre bontva, három különböző eseményen mutattuk be. 2021. szeptember 9-én kerekasztal-beszélgetést rendeztünk A lakhatási szegénység csökkentésének európai uniós kereteiről szóló tanulmány alapján, amelyet Bajomi Anna Zsófia jegyez. Következő fejezetünkben Sebály Bernadett a rendszerváltás óta eltelt bő 30 év metszetében vizsgálta a civil szervezetek, lakhatási mozgalmak hatását a magyarországi lakhatás helyzetére. Ezt az elemzést 2021. október 4-én, a lakhatási világnapján „world cafe” beszélgetés keretében mutattuk be. Az eseményen az érdeklődők a fejezetben említett szervezeteket képviselő 13 meghívott vendéget és a fejezet szerzőjét kérdezhették emlékeikről, tapasztalataikról, kötetlen formában.

A harmadik fejezet szintén a rendszerváltástól napjainkig vizsgálta a lakhatási közpolitikák és a lakhatás megfizethetőségének alakulását. Partnerünk az adatok összeszedésében, rendezésében és a fejezet elkészítésében a Periféria Kutatóközpont volt, Czirfusz Márton és Jelinek Csaba vezetésével. A 2021. november 9-i bemutatóra hat lakhatással foglalkozó szakértőt kértünk fel, hogy az elmúlt három évtizedet értékelve – a szerzők következtetései és javaslatai mellett – ők is fogalmazzanak meg ajánlásokat a jövő lakáspolitikájának különböző területeire vonatkozóan.

Lakhatási Minimum

A Város Mindenkié csoport, az Utcáról Lakásba! Egyesület, a Habitat for Humanity Magyarország, a Periféria Kutatóközpont, valamint a Városkutatás Kft. aktivistái és szakértői Lakhatási Koalícióként egy 20 pontból álló minimumprogramot állítottak össze. Ezt a Lakhatási Minimumot 2021. december 6-án juttatták el az országos listát állító pártokhoz azzal a céllal, hogy a javaslatokat beépíthessék a választási kampányba, és kormányra kerülés esetén beemeljék ezeket intézkedéseik közé.

A Lakhatási Minimum elsősorban a lakhatás biztonságát és megfizethetőségét megerősítő törvénymódosításokat, valamint lakáspolitikáért felelős kormányzati szerv létrehozását javasolja. A 20 pontot 2022 elején egy részletes szakpolitikai háttéranyaggal egészítik ki a Lakhatási Koalíció szervezetei.

Energiaszegénység: kampányok a leginkább rászoruló háztartásokért

Az energiaszegénység az elmúlt években szakpolitikai munkánk kiemelt fókusztémájává vált. Több, nemzetközi és hazai partnerekkel vállalt (pl. European Climate Foundation, WWF Magyarország) projekt keretében kifejezetten az energiaszegénységet mérsékelni képes szakpolitikai intézkedések és javaslatok összeállításán dolgozunk.

Egy háztartást akkor nevezünk energiaszegénynek, ha az nem képes megfizetni a fűtés vagy az egyéb alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, mely a tisztességes életminőséghez szükséges. Az energiaszegénység a háztartások több, mint 10 százalékát – 400 ezer háztartást és legalább 1 millió embert – érint.

2021 során a Habitat számos kormányzati intézkedés kapcsán hívta fel arra figyelmet, hogy az energiaszegénységet potenciálisan mérsékelni képes programok kialakításakor vagy megvalósításakor rendszerint a leginkább rászoruló háztartások maradnak ki a segítségnyújtásból.

Márciusban két videóval és több infógrafikával illusztrált közleményt adtunk ki a magyarországi szilárdtüzeléssel kapcsolatban. Ebben egyrészt arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a nem megfelelően használt szilárdtüzelésből adódó légszennyezési problémákkal nem csak télen kell foglalkozni. Másrészt ekkor is hangsúlyoztuk, hogy a legszegényebbeket elérő, célzott támogatások nélkül nemcsak az energiaszegénység nem csökkenthető, de nem javítható érdemben az ország levegőminősége sem, amire mindannyiunk érdekében nagy szükség lenne.

Szintén márciusban – a 2020-as év után ismét – felszólaltunk azokért a jelentős részben rászoruló háztartásokért, akik előrefizetős mérőórát használnak. Számukra a folyamatos energiaellátás nem volt garantált a koronavírus-járvány harmadik hullámában, az ismételten elrendelt digitális oktatás időszakában. Hiába hirdetett 2021. március 6-án kikapcsolási moratóriumot a hazai energiaszolgáltatók mindegyike, az előrefizetés elve miatt ez nem vonatkozott ezekre, a gyakran leginkább kitett háztartásokra.

Áprilisban a Helyreállítási és Ellenállási Eszköz (RRF) felhasználásával kapcsolatos visszásságokra hívtuk fel a sajtó figyelmét. Az Európai Unió ajánlásai között szerepel, hogy az RRF összegéből kiemelt forrásokat kell fordítani a lakóépületek – azon belül az energetikailag legrosszabbul teljesítő állomány – felújítására és a sérülékeny csoportok támogatására. Azonban sem az RRF energetikai komponensébe, sem a leghátrányosabb helyzetű települések felzárkózását célzó szociálpolitikai komponensbe nem került bele az energiaszegénységben élők számára elérhető, nagyszabású épületfelújítási programok támogatása.

Magyarország 2021. július 1-jén megjelent Hosszú Távú Épületfelújítási Stratégiája (HTFS) ismét 600 ezer háztartást és így több mint 1 millió embert „hagyott az út szélén”. A Habitat energiaszegénység szakértője vendégcikkben hívta fel a figyelmet arra, hogy a stratégia a vályogházak felújítását nemcsak nem javasolja, hanem a bontást említi egyetlen megoldásként, mivel ezen házak értéke olyan alacsony, hogy a felújítás piaci értéken nem térül meg. A vályogházakról való lemondás amellett, hogy megint elsősorban a legszegényebb rétegeket hagyja támogatás – vagy legrosszabb esetben akár lakhatás – nélkül, egy lehetőség elszalasztása is. Szakszerű felújítással a megmenthető házak korszerű, természetes és takarékos lakóépületeket alapját adhatnák.

Szeptemberben szintén szakértői cikkben mutattunk rá, hogy a 2050-re kitűzött uniós karbonsemlegességi cél csak akkor érhető el Magyarországon, ha a műszakilag és energetikailag leginkább elavult épületeket is korszerűsítik. Ugyanebben a hónapban az Energiaklubbal és a Magyar Természetvédők Szövetségével közös sajtóközleményben írtunk arról, hogy a kormány által kiírt napelemes pályázat nincs összhangban Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (HET) rögzített céljaival és szempontjaival, valamint súlyos szakmai hiányosságokkal is terhelt. A pályázat jelentős átdolgozását javasoltuk annak érdekében, hogy a pályázat valóban az energiaszegénységben élőket segíthesse az energiaszámláik tartós csökkentésével.

Közös tiltakozás a bérlakásszektor privatizációja ellen

2021 májusában 25 szakmai szervezet egyikeként a Habitat is vezető szerepet vállalt abban, hogy a szervezetek tiltakozásukat fejezzék ki a Böröcz László Fidesz-képviselő által május 11-én benyújtott törvényjavaslat ellen. A 2011-es közvagyonra és az 1993-as lakásgazdálkodásra vonatkozó törvényeket módosító javaslat értelmében kötelezték volna az önkormányzatokat, hogy a tulajdonukban lévő lakásokat a piaci ár töredékéért adják el az ott lakóknak, szétszaggatva ezzel a szociális védőhálót. A törvény elfogadása visszafordíthatatlan károkat okozott volna az egyre mélyülő lakhatási válságban, mert ezzel megszűnt volna a megfizethető önkormányzati bérlakásállomány.

A tervezetet végül erősen szűkített hatáskörrel fogadták el, ami a rászoruló családok által is elérhető és megfizethető, önkormányzati bérlakásállomány legalább részleges megmenekülését jelentette.

Terepi programjaink

2021 folyamán a terepi programok tekintetében a fő fókuszt már meglévő, sikeres projektjeink működtetésére, esetleg bővítésére helyeztük, újabb terepi mintaprogramokkal is bővült tevékenységünk. Emellett továbbra is törekszünk arra, hogy az ország minél több pontján segítsünk, ezzel biztosítva az országos jelenlétet.

Második Esély

Második Esély programunkkal olyan lakhatásukat vesztett családokat segítünk, akik akár több éve családok átmeneti otthonában kénytelenek élni. A Habitat budapesti kerületek önkormányzataival és helyi Családok Átmeneti Otthonaival működik együtt. Önkormányzatok és önkéntesek segítségével, valamint a leendő bérlők közreműködésével lakhatatlan, rossz állapotú szociális bérlakásokat újít fel számukra, így tesszük lehetővé, hogy hosszú távon is fenntartható, biztos otthonhoz jussanak.

A program keretében 2021-ben egy újpesti önkormányzati szociális bérlakást újítottunk fel és adtunk át. Az általunk javasolt család pályázatát a IV. kerületi önkormányzat is jóváhagyta. A felújítás során figyelembe vettük a család méretét, illetve az egyéni kéréseket is. A lakás emellett kertkapcsolattal is rendelkezik, ami szintén fontos az egészséges környezet szempontjából.

Az elkészült lakásba hosszas várakozás után egy 4 gyerekes család költözhetett, akik összesen már három évet töltöttek az újpesti S.O.S Krízis családok átmeneti otthonában. A család történetét videós formában is végigkövettük. Ez a riport 2021 augusztusában először a Telex.hu-n volt látható.

Támasz program

A Támasz programban elsősorban olyan gyerekes családoknak segítünk, akik saját tulajdonú ingatlanban vagy önkormányzati bérlakásban élnek, és ez az ingatlan olyan kárt szenvedett, vagy olyan műszaki állapotban van, amely veszélyezteti, esetleg el is lehetetleníti a lakás rendeltetésszerű, azaz méltó, biztonságos otthonként való használatát. Ilyen jellegű megkeresésből rengeteg érkezik a Habitathoz. A Támasz program azért jött létre, hogy ezekre a megkeresésekre és krízishelyzetekre választ tudjunk nyújtani.

2021-ben a Támasz program keretében összesen 22 család, azaz 99 ember számára, országszerte 13 településen nyújtottunk, átlagosan 500 ezer forint értékű felújítási segítséget. Volt olyan háztartás, ahol a nyílászárók, a fűtőtest vagy az elektromos hálózat cseréjére volt szükség, volt, ahol a fürdőszoba kialakításában segítettünk, egy hallássérült pár számára rácsot szereltünk a földszinti ablakra, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat, máshol pedig építőanyaggal támogattuk a család által végzett felújítást.

Vidéki építések (Wienerberger-projektek)

2021-ben zárult le a Wienerberger Magyarországgal közös együttműködés második 3 éves ciklusa, 2022-ben pedig újabb hároméves szerződést tervezünk a vállalattal. Ennek keretében több vidéki helyszínen jelentünk meg, hol saját, hol más szervezettel közös projekt megvalósításával.

Az együttműködés kiemelt eredményeképp sikerült segítséget nyújtani egy 3 gyermeket nevelő kisvaszari családnak, akiknél a ház tűzfala 2020 augusztusában dőlt ki, életveszélyessé téve így az egész házat. A szerencsétlenség után egy évvel már az újjáépített falakról és tetőről számolhattunk be. A felújításról az RTL Klub Fókusz c. műsora is riportot készített.

Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban a Szimbiózis Alapítvány család-, és fogyatékosság-barát panziót adhatott át 2021 nyarán. Ezt a projektet is korábban tetőcseréppel és téglával támogattunk a Wienerberger Zrt.-n keresztül. 2021-ben pedig szintén ezekkel az építőanyagokkal járultunk hozzá a majorság területén 2 lakóegység és egy közösségi tér építéséhez. Hasonló módon segítettük a csömöri Egyenlő Esélyekért Alapítványt, ahol egy 8 lakóegységes, teljesen új épület építését kezdték meg, a munkálatok 2022-ben is fognak tartani.

Folytattuk a tavaly megkezdett munkát Baranya megyében: Ágon a leromlott állapotú lakóépületek felújítását támogattuk elsősorban tetőcseréppel és azok kiegészítőivel. Somogy megyében – Sellyén, Kákicson és Kadarkúton – 12 jégkárosult háztartással léptünk kapcsolatba, akiknél a tető újjáépítését 2021-’22 folyamán cseréppel támogatjuk az együttműködés keretében.

Önkormányzati együttműködés Újpesttel (VEKOP)

Újpest Önkormányzatával és további partnerekkel közösen, továbbra is részt veszünk a több éves „VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 – Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projektben”, ami a hatásterületen lakók életkörülményeinek jelentős javítását célozta meg. A program keretében több rossz állapotú épület lebontása, 39 meglevő szociális bérlakás felújítása és egy új, 31 lakásos szociális bérház építése valósul meg.

A Habitat az egyéni és közösségi fejlesztésben és a szociális munkában vesz részt, valamint a programot előkészítő felmérésben vállalt feladatokat. A projekt 2018 szeptemberében indult. Szociális munkásaink kérdőívek és személyes beszélgetések keretében mérték fel az érintett lakosság életkörülményeit. Ez alapján elkészült egy a Közösségi beavatkozási terv, ami a folyamatos finomhangolás mellett kijelöli az érintettekkel való közös munka irányait. Szociális munkás csapatunk 2021-ben is, – a járvány idején telefonon keresztül, – folyamatosan tartotta a kapcsolatot az akcióterületen élőkkel, segítve mindennapjaikat. Novemberben Márton-napi rendezvénnyel, decemberben pedig Mikulás-napi karácsonyi koncerttel várták a területen élő családokat.

Berda Lakhatási Alap

Magánadományozók és vállalati partnerünk felajánlásaira építve, valamint a Budapestért díjjal járó összegből a Habitat 2021-ben is segítette az „Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” érintettjeit a Berda József Lakhatási Alapból. 113 háztartásnak, több mint 1,2 millió forint összértékben biztosítottunk – a család mertetőtől függően – 7-20 ezer forint értékű, élelmiszerre vagy háztartási cikkre beváltható Lakj jól! utalványt. A leginkább rászoruló 40 háztartásnak pedig az alap segítségével biztosítani tudunk továbbá egy-egy alapvető tisztítószerekből álló, hozzávetőlegesen 8 ezer forint értékű tisztasági és fertőtlenítő csomagot is.

Hőoszlop

Magyarországon közel 4 millió ember fűti otthonát szilárd tüzelőanyagokkal, elsősorban tűzifával. Többségük vidéken él, szűkös anyagi helyzetben és leromlott állapotú ingatlanokban. A Habitat terepi munkája során gyakran találkozik azzal az igénnyel, hogy a sokak által használt alacsony hatékonyságú, szennyező és veszélyes vaskályhákkal szemben egy megfizethető, környezetkímélő fűtési alternatívára lenne szükség.

Erre az igényre válaszolva jött létre a Habitat innovatív programja, amelynek keretében szakemberek kifejlesztették a Hőoszlopot, a hagyományos magyar cserépkályhák és egy skandináv design ötvözésével tervezett, költség- és energiahatékony fatüzelésű kályhát. Az Apro’tech szociális kályhaépítéssel foglalkozó csapata – aki ezt a fejlesztést is segítette – 2019 óta működik együtt a Habitattal egy fenntartható kályhacsere-program kidolgozásáért.

A termékfejlesztést a Habitat munkatársaként is dolgozó Feldmár Nóra (szociális designer, energiaszegénység szakértő, formatervező), valamint két országosan elismert cserépkályhás szakember, Uhrinyi László és Libik András végzik, a kályhák telepítésében pedig a helyi szervezetekkel és a közösségben aktív segítőkkel dolgoznak együtt.

Csapatunk 2021 szeptemberében Etyeken építette meg a Hőoszlop prototípusát. Ezt követően, szociális kályhacsere-program keretében 2021-2022 telén a Baranya megyei Ág településen öt Hőoszlop épült, amelyek ettől kezdve rászoruló családok otthonaiban, megbízható módon biztosítják a meleget.

Építőtáborok Ágon

Augusztusban idén második alkalommal szerveztünk egy hetes építőtábort a Baranya megyei Ágon. Az építőtábor során több házon végeztünk állagmegőrző munkálatokat – például faltapasztás, szigetelés – illetve olyan javító beavatkozásokat, amelyekkel az ott élők lakhatását a leginkább támogatni tudjuk. A tábor résztvevői, a segítőket és a szakembereket is beleértve, mindannyian önkéntesként vállalták az építést.

További mintaprogramok

2021-ben két terepi mintaprogramot is kidolgoztunk, amelyek megvalósítását a következő években tervezzük. A Modul Ház pilot program megvalósítási lehetőségeit a Habitat a 2020/2021-es egyetemi tanév során, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézetével, illetve az itt tanuló mesterszakos hallgatókkal együttműködve kezdte kialakítani. A közös kurzus célja egy olyan moduláris ház-koncepció megalkotása volt, amely ésszerű megoldásokkal, megfizethető alternatívát nyújt a jelenleg piacon levő lehetőségek mellett.

A Falusi lakHATÁS mintaprogram pedig olyan rászoruló háztartások számára teheti elérhetővé Falusi CSOK központi, felújítási támogatást, akik minden feltételnek megfelelnek, azonban kizárólag azért nem tudnak hozzájutni, mert anyagi erőforrások hiányában nem képesek előfinanszírozni a munkálatokat. Ezt a pilot programot, 5 család részvételével, 2021 nyarán indította el a Habitat, a munkálatok a következő év során fognak zajlani.

Önkéntesség és közösségépítés

Az önkéntesség a Habitat egyik alapértéke és munkánk felbecsülhetetlen része. A szervezet hagyományosan önkéntesek segítségével épít vagy újít fel, emellett egyre változatosabb módokon vonjuk be őket munkánkba. Elkötelezettségük nélkülözhetetlen terepi projektjeink megvalósításában. Tapasztalataink szerint a közös munka öröme, az önkéntesek kedvessége és segítőkészsége reményt és erőt ad a felújítás után beköltöző családoknak.

Nyílt önkéntesnapok

2020-hoz hasonlóan a tavalyi év során is megnehezítette az önkéntes alkalmak szervezését a COVID-19 koronavírus-járvány, valamint a bevezetett korlátozások. Ebben az évben sem volt lehetősége a nemzetközi csoportoknak Magyarországra utazni, ami ismét komoly munkaerő- és bevételkiesést jelentett a szervezetnek. Ezért 2021-ben is a helyi önkéntesekre építettünk, és óriási örömmel láttuk, hogy számos magyarországi önkéntes érkezik hozzánk egy-egy napra építeni. Ezeken a napokon bárki, képzettségtől és tudástól függetlenül, építésvezetői segítséggel, biztonságos körülmények között tanulhatott meg olyan új készségeket, mint a gipszkartonozás, a festés vagy a padlólapok lerakása.

Tovább bővítettük helyi önkéntesbázisunkat is, Facebook csoportunk már több mint 500 főt számlál. Az önkéntesek ezen keresztül is kapcsolatban tudtak maradni egymással, valamint itt hirdetjük meg nyílt napjainkat is.

A nyílt építésnapok szervezése mellett további közösségépítő programokat, például a Habitat 25. évfordulójához kötődő drámajáték-workshopot is hirdettünk az önkénteseknek. Ezeken az alkalmakon a Habitatot segítő, közös érdeklődésű emberek személyesen is jobban megismerhetik egymást, szorosabb kötelék alakulhat ki a résztvevők között.

Habitat Kreatív Központ

2021 júniusában bérleti szerződést kötöttünk Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatával a Margit körút 26. szám alatt található ingatlan bérlésére. A bérlési jogot a Habitat for Humanity Magyarország a II. kerület Margit-Negyed Programjába pályázva nyerte el.

Ezt az évek óta üresen álló, leromlott állapotú épületet a Habitat 2021 novemberében kezdhette el felújítani. Ezt követően az épület nemcsak a szervezet székhelyeként, hanem Habitat Kreatív Központ névre keresztelve közösségi- és rendezvénytérként, valamint lakhatási műhelyként fog szolgálni a kerületi a lakosok, a Habitat önkéntesei és az érdeklődők számára. A felújítást további programjainkhoz hasonlóan önkéntesek segítségével végezzük.

Az új irodai tér elkészültéig, 2021 februárja és szeptembere között az Appy Nonprofit Kft. szakmai közösségi terében kaptunk egy irodát.

Vállalati együttműködéseink

Az előző évben a COVID-19 koronavírus-járvány és az emiatt bevezetett, szigorú, korlátozó intézkedések hatalmas kihívások elé állították a vállalati együttműködéseinket is. Ezek a kihívások 2021-ben is éreztették hatásaikat. Céges partnereink közül nem mindenki tudja vállalni a korábban nekünk nyújtott támogatásokat; és a korlátozások miatt munkatársaik elkötelezettségét sem tudják közös építkezésekkel, vállalati önkéntesnapokkal növelni. Így az ezúton érkező bevételeink csökkentek, és új utakat, új együttműködési formákat kellett keresünk a vállalatokkal való közös munka fenntartása érdekében.

Erste Bank Hungary Zrt.

Az Erste Bank Social Housing programja keretében, az előző évhez hasonlóan 2021-ben is támogatta a Habitat Támasz programját. A Támasz programban elsősorban olyan gyerekes családok kaphatnak segítséget, akiknél a (saját vagy önkormányzati tulajdonú) lakás műszaki állapota veszélyezteti, esetleg el is lehetetleníti a rendeltetésszerű, azaz méltó, biztonságos otthonként való használatot. A program során 15 család kapott támogatást összesen 7 millió forint értékben. A támogatás formája az adott család szükségleteihez igazodott, jelenthette például nyílászárók cseréjét, tisztasági festést, szigetelést, építőanyag, bútor vagy háztartási eszköz vásárlását, építőipari szakember munkadíjának fedezését, vagy önkéntes szakmunka szervezését és koordinálását.

Az Erste Bank Zrt. továbbá partnerünk a Falusi lakHATÁS mintaprogram kidolgozásában és megvalósításában is.

JTI Hungary Zrt.

A JTI Hungary Zrt.-vel 2020-ban, a koronavírus-járvány egyik legnehezebb időszakában indult a Habitat együttműködése, 2021-ben pedig a Habitat több programját is adományokkal segítették.

Az előző évhez hasonlóan 2 millió forinttal támogatták a Habitat Berda József Lakhatási Alapját. Ebből 113 háztartásnak biztosítottunk 7-20 ezer forint értékű, élelmiszerre vagy háztartási cikkre beváltható Lakj jól! utalványt. A leginkább rászoruló 40 háztartásnak pedig egy-egy alapvető tisztítószerekből álló csomagot is eljuttattunk.

Második Esély programunkat a JTI Hungary Zrt. 2021-ben ismét 8 millió forinttal támogatta. Ennek köszönhetően felújíthattuk önkormányzati szociális bérlakást, amibe egy korábban családok átmeneti otthonában élő család költözhetett.

A vállalat további 8 millió forinttal támogatta a Habitat Kreatív Központ kialakítását. Ezt az összeget a 2022 nyaráig befejezni tervezett felújítás folyamán fogjuk felhasználni. Hasonlóan, 2022 első félévében tervezzük felhasználni a JTI Hungary Zrt. 2021 végén biztosított további 5 millió forintos adományát is, amelynek segítségével Támasz programunkban további 10 háztartás lakhatási körülményein tudunk majd javítani.

Mercedes-Benz Magyarország

2021-ben friss együttműködés jött létre a Habitat és a Mercedes-Benz Magyarország között. A cég vállalta, hogy 3,5 millió forint értékben támogatja Támasz programunkat. Ezzel összesen 7 család és 27 ember számára tudtunk 500 ezer forint értékű felújítási segítséget (pl. bejárati ajtó vagy fűtőberendezés cseréje) nyújtani. Mivel Mercedes-Benz Magyarország kiemelt célja, hogy a vállalatnak otthont adó térséget fokozottan támogassák, a program ezen szakaszában kifejezetten Bács-Kiskun megyében, Kecskemét környékén élő családok pályázatait vártuk.

Procter & Gamble Magyarország

A P&G Magyarországgal a Habitat együttműködése 2015 óta tart, ez idő alatt a vállalat számos formában támogatta szervezetünket. Ez 2021-ben sem történt másként. A cég összesen 18 ezer USD értékben nyújtott segítséget szervezetünknek, amelyet a COVID-19 járvány okozta nehézségek és problémák áthidalására tudtunk felhasználni. Továbbá műszaki és háztartási kisgépekkel támogatták (pl. konyhai robotgép, vízforraló) az Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projektben résztvevő ügyfelekeinket.

Emellett a P&G Magyarország munkatársai 2021 októberében vállalati önkéntesnap keretében, az egyik partnerintézményünk, az Egyenlő Esélyekért Alapítvány csömöri Központjának kertjében végeztek tereprendezési munkákat.

UniCredit Bank

Szintén friss partnerségi megállapodás keretében a UniCredit Bank Hungary Zrt. 2021-ben 3 millió forint támogatást biztosított a Habitat Második Esély programja számára. Ez az adomány a 2022 februárjában induló felújítási munkálatokhoz fog hozzájárulni.

Gazdálkodásunk

A Habitat for Humanity Magyarországot két szervezet alkotja: a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány és a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft., mindkettő 1996-ban alakult. A kétféle szervezeti forma segít minket abban, hogy elérjük céljainkat: egyszerre tudjuk felhasználni a projektjeinkre adományként vagy pályázati forrásból érkező összegeket, miközben olyan tevékenységeket is folytathatunk, mint az építési beruházás és annak járulékos tevékenységei. Az alapítvány munkáját három főből álló Kuratórium irányítja, és egy szintén három tagú Felügyelő-bizottság ellenőrzi. A Nonprofit Kft. működését és vezetését, ugyancsak három fős Felügyelő-bizottság segíti. Munkájukat önkéntesként, térítésmentesen végzik.

Átláthatóság

Szervezetünk a kezdetektől tagja az adományozási kultúra javítását, az adományok felhasználásának átláthatóságát célzó, jelenleg 47 civil szervezet összefogásával megvalósuló Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, mely közös Etikai kódexet hozott létre.

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány aláírója az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének, melynek előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Támogatóink és partnereink