fbpx

Biztos talajt és biztos tetőt!

A Habitat for Humanity „Biztos talajt és biztos tetőt!” (Solid Ground) címmel globális kampányt indít a lakóterülethez és a lakhatáshoz való egyenlőbb hozzájutásért.

 

A nemzetközi lakhatási szervezet célja, hogy úgy változtassák a szabályozásokat és állami szakpolitikákat, intézkedéseket, hogy azok mindenki számára egyenlően biztosítsák a lakóterülethez és a lakhatási lehetőségekhez való hozzáférést. Világszerte a földterületek 75%-ának tisztázatlan a jogviszonya (például nincs vagy tisztázatlan a tulajdonosi, bérleti viszony, vagy nincs bejegyezve), melynek a nagy részén a legszegényebbek élnek, akiket így folyamatosan a kilakoltatás veszélye fenyeget. Megfelelő lakhatási jogviszony hiányában sokan kénytelenek rossz körülmények között, az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége nélkül élni. A nőket – különösen a fejlődő országokban, és a gyermekeiket egyedül nevelőket – sokkal súlyosabb mértékben érintik a lakóterülethez és lakhatáshoz való hozzájutás nehézségei: sok ország szabályozása kifejezetten hátrányosan megkülönbözteti a nőket a földtulajdon / bérlés regisztrálása során, vagy nem tudják jogaikat érvényesíteni a földterület vagy a lakhatás biztosításában. Hiába alkotják a világ népességének felét, állítják elő az élelmiszerkészletének nagy részét, és végzik a fejlődő országokban a mezőgazdasági munka 60-80%-át, mégis sokkal kevesebb földhöz és lakóterülethez férnek hozzá a nők világszerte, mint a férfiak. A Habitat kampányának egyik fő célja, hogy ez ellen az igazságtalanság ellen küzdjön.  

sg_kampany.jpg

A Habitat globális kampányának 4 fókusza:

 1. a lakóterület és a lakhatás jogbiztonsága;

 2. nők egyenjogúságának elérése a földterülethez és lakhatáshoz való hozzáférés terén;

 3. a nyomornegyedekben élők lakhatási viszonyainak javítása;

 4. katasztrófa-megelőzés és elhárítás

sg_cambodia.jpg

A kampány a következő országokban indul el:

 • Ausztrália: Az ausztrál fejlesztési segélyek segítsék elő a földterülethez való egyenlőbb hozzáférést az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

 • Brazília: A föld és lakhatási tulajdonjog szabályozása segítse a helyi nyomornegyedekben (favelákban) a lakhatási, gazdasági, biztonsági, tisztasági helyzet javulását.

 • Bulgária: Bizonytalan lakhatási jogcímmel rendelkező roma-telepeken élők otthonainak legalizálása, kilakoltatásuk megakadályozása.

 • Dél-Afrika: A nyomornegyedek helyzetének javítása.

 • Dominika: Erőszakos kilakoltatások elleni jogi védelem elérése.

 • Honduras: A földhöz való hozzájutás megkönnyítése törvényi és szakpolitikai változások elérésével.

 • Kambodzsa: A Nemzeti Lakhatási Szakpolitika megvalósítása az alacsonyabb státuszú lakosság számára is.

 • Kenya: A nők földterülethez és lakhatási lehetőséghez való hozzáférésének javítása.

 • sg_kampany2.jpg

 

Magyarországon szintén több százezer család, háztartás van kilátástalan helyzetben a biztos lakhatási jogcím hiánya miatt: akár már kis tartozás miatt is felmondott bérleti szerződéssel önkormányzati lakásban jogcím nélkül élők, illegális vagy nem szabályos szerződéssel albérletben élők, megfizethető lakhatási lehetőség hiányában önkényes lakásfoglalók, tisztázatlan tulajdoni viszonyú lakásban, házban élők tömegei vannak bizonytalan helyzetben és folyamatosan a kilakoltatás veszélyének kitéve. Helyzetük megoldásának kulcsa többek között a lakhatással kapcsolatos jogi szabályozás hiányosságainak kijavítása, a megfizethető lakhatási alternatívák számának növelése, és a lakásfenntartási költségek érdemi támogatása lenne.

Petíció

Idén októberben világvezetők Quito-ban, Ecuadorban gyűlnek össze az ENSZ Habitat III konferenciáján, hogy kidolgozzanak egy globális tervet a lakhatási helyzet és az urbanizáció fenntarthatóbbá tételéért és emberibb fejlesztéséért. A terv – amelynek kialakítása már folyamatban van – az „Új Urbanizációs Program” alapvetően fogja meghatározni, hogy az ENSZ tagállamok hogy viszonyulnak a városok fejlesztéséhez és a lakhatáshoz a következő évtizedekben. Ezért fontos, hogy aláírásoddal támogasd petíciónkat, amelyben arra kérjük a világ vezetőit és a Habitat III konferencia résztvevőit, hogy a földterülethez és a megfelelő lakhatáshoz való egyenlő hozzájutás legyen az „Új Urbanizációs Program” fő fókuszában.

Írd alá itt:

http://solidgroundcampaign.org/takeaction

Nézd meg videónkat a Habitat for Humanity globális kampányáról, amelyben Jonathan Reckford beszél a céljainkról.

Kapcsolódó cikkek