fbpx

Falak és tető

2016. augusztus 04.

A pályázat keretében keresett partner: A Habitat for Humanity olyan partnereket keres, akik 2016-2017 között rászorulók lakhatási körülményeinek javítását tervezik.

A partnerségek célja: szociálisan rászorulók lakhatási körülményeinek javítását szolgáló új épület építése vagy meglévő épület/otthon/lakás átalakítása vagy felújítása, bővítése, elsősorban családok számára. Programunkkal első sorban önálló lakhatási megoldásokat célzunk (lakásbővítés, önkormányzati szociális bérlakás építése) , de szóba jöhet lakhatást nyújtó intézményi megoldás is pl. hajléktalanszálló, gyermekotthon, idősek otthona.

Feladatmegosztás: A partnerszervezet biztosítja a tervezést, a projekt előkészítését, az építő szakembereket és az építőanyag egy részét, valamint a projekt jogszerű és az építési szabályoknak megfelelő kivitelezését. A Wienerberger elsősorban az építéshez szükséges téglát és cserepet adományozza, míg a Habitat for Humanity Magyarország építési szaktanácsot ad és egyeztetés alapján egyéb, a projekthez kapcsolódó feladatot lát el, illetve lehetőség és igény szerint önkénteseket biztosít.

Pályázati feltételek

 1. A projektnek szociális lakhatási célt kell szolgálnia, vagyis olyan célcsoportokat kell támogatni, amelyek kiszolgáltatott lakhatási körülmények között élnek.
 2. A projekt nem termelhet profitot.
 3. A segített családok vagy magánszemélyek kiválasztása során figyelembe kell venni a Habitat nemzetközi irányelveiben meghatározott kiválasztási szempontokat:
  1. rászorultság (rossz vagy bizonytalan lakhatási körülmények, egyéb hátrányos helyzet stb.)
  2. együttműködési hajlandóság (önkéntesekkel találkozás, fényképek, média)
  3. önkéntes munkaórák vállalása, ha az egészségük megfelelő, és a munka jellege megengedi
  4. ha új családok/magánszemélyek kiválasztására kerül sor, akkor a kiválasztási folyamatban biztosítani kell az esélyegyenlőséget és az átláthatóságot.
 4. A projekt célja megfelelő lakhatási lehetőség megteremtése vagy a lakhatási helyzet javítása, ez a kedvezményezettek életminőségében jelentős javulást kell, hogy eredményezzen.
 5. A projekt megfelelő tervezése és előkészítése: világos és mérhető célok, határidők meghatározása és betartása.
 6. A partnernek garanciát kell arra vállalnia, hogy a projekt által megvalósuló fejlesztés meghatározott ideig, ideális esetben a beruházás várható amortizációjáig, de legalább 5 évig szociális lakhatási célokat fog szolgálni.
 7. A beruházás lehetőség szerint energiahatékony, az elkészült épület alacsony fenntartási költségű.
 8. Az elkészült beruházás a célcsoport számára hosszú távon is fenntartható.
 9. Olyan projekteket keresünk, ahol a Wienerberger támogatása és a Habitat munkája (szaktanács és esetleges önkéntesek) jelentős hozzáadott értéket jelentenek, érdemi partnerség alakulhat ki.

A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok a projektek,
–    amelyek helyi szinten példát adnak a társadalmi összefogásra a rászorulók érdekében;
–    ahol a beruházás kedvezményezettjei (jövőbeni lakók), illetve a helyi közösség is részt vesz önkéntesként a munkálatokban.

A projekt megvalósításának időtartama: 2015. szeptember – 2017. december (a záró dátumig az építkezésnek be kell fejeződnie, az ingatlant át kell adni megfelelő dokumentációval/engedélyekkel együtt a lakóknak)

Kik pályázhatnak: civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyházak és egyházi szervezetek,  önkormányzatok és azok intézményei, amelyek – non profit módon – rászorulók lakhatását javító projektet terveznek a 2016-17-ig tartó időszakban. Elsősorban közhasznú minősítéssel rendelkező partnereket keresünk!

A pályázat lebonyolításának módja:

1. A mellékelt pályázati űrlap benyújtása határidőre
2. A beérkezett pályázatok előminősítése
3. A legesélyesebb pályázókkal személyes konzultáció a helyszínen
4. Döntés a nyertes pályázókról

Hány szervezet nyerhet?
A pályázó szervezetek építőanyaganyag-igényétől függően 1-3 szervezet nyerhet. A rendelkezésre álló építőanyag mennyiség: 8,3 millió forint értékű tégla, 5,27 millió forint értékű cserép.

A pályázat beadásának határideje: 2016. szeptember 15.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a kitöltött pályázatot elektronikus formában kérjük Rihay Zsuzsa programfelelős részére a következő címre küldeni: [email protected]

Kapcsolódó cikkek