fbpx

Teremtsünk Biztos Lakhatást – Projektzáró kiadvány

2021. február 15.

A Habitat for Humanity EMEA és az Afrikáért Alapítvány 2017-ben kezdett együtt dolgozni a „Teremtsünk Biztos Lakhatást” (Build Solid Ground) projekten azzal a céllal, hogy a globális urbanizációs és lakhatási válság okait, illetve folyamatait elemezzék, valamint tágabb gazdasági és társadalmi kontextusba helyezzék. A program során szerzett tapasztalataikat a most megjelent projektzáró kiadványban összegzik. A kötetben kitekintésként a Habitat for Humanity Magyaroszág képviseletében Czirfusz Márton mutatja be a magyarországi lakhatási helyzetet.

Az elmúlt évszázad elképesztő mértékű és sebességű urbanizációs folyamatainak hatásait mindannyian a bőrünkön érezzük. Az ENSZ becslése szerint 2030-ra minden negyedik ember nyomornegyedben fog élni, ami mind a fejlett, mind pedig a fejlő­dő országok életére befolyással lesz. A vi­lágméretű Covid-19 járvánnyal súlyosbított helyzetben kiemelten fontos, hogy minél több emberben tudatosuljon a megfelelő és emberhez méltó lakhatás jelentősége.

A Habitat for Humanity EMEA (Europe – Middle East – Africa régió) és az Afrikáért Alapítvány 2017 óta dolgozik együtt a Teremtsünk Biztos Lakhatást (Build Solid Ground) projekten. Tartalmát tekintve a most publikált kiadvány nem csupán a projek­tet mutatja be, hanem a globális urbanizációs és lakhatási válság okait és folyamatait is igyekszik tágabb tör­ténelmi, gazdasági és szociológiai kontex­tusba helyezni.

Czirják Ráhel írásában az Afrikáért Alapítvány a projekt keretében megvalósított missziójának helyszínéül szol­gáló kinshasai (Kongói Demokratikus Köztársaság) nyomornegyed, Pakadjuma példáján keresztül mutatja be, hogy egy af­rikai nagyváros mindennapi életében ho­gyan jelennek meg ezek a kihívások. Ezáltal tisztábban láthatjuk azt az összetett prob­lémakört is, melyre a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt reagálni kívánt. Gyuris Kata (Afrikáért Alapítvány) projektkoordi­nátor egy további fejezetben mutatja be az Afrikáért Alapítvány projekten belül elért eredményeit, valamint fontosabb megva­lósított kommunikációs, szakmai, kulturális és nemzetközi fejlesztési tevékenységeit, hangsúlyozva, hogy a különböző jellegű te­vékenységek együttesen járultak hozzá az információs és érdekérvényesítő kampány hatékonyságához.

Czirfusz Már­ton (a Habitat for Humanity Magyarországot képviselve) a magyarországi lakhatási kihívá­sokról nyújt kitekintést a hazai viszonyokra, másrészt pedig megmutatja, hogy a Teremtsünk Biztos Lakhatást projekt globális célkitűzései miként értelmezhetőek és hozhatóak összhangba a kelet-közép-eu­rópai, azon belül is a magyar kontextussal.

A tanulmány lapozható formátumban ide kattintva érhető el.

Pdf-ként pedig innen lehet letölteni.

Kapcsolódó cikkek