fbpx

A Habitat for Humanity Magyarország 27 éves hazai fennállása során…

152 házat építettünk

1100 ember vett részt képzési programjainkban

764 lakás felújításában vettünk részt

2700 családnak segítettünk

700 családnak adtunk műszaki tanácsot

36 önkormányzati bérlakást újítottunk fel 101 ember számára

Terepi programjaink mellett évek óta foglalkozunk kutatással, szakpolitika-elemzéssel, szakpolitikai javaslatok készítésével és szakpolitikai érdekképviselettel annak érdekében, hogy a lakhatási szegénységgel küzdők helyzetét átfogóan javítani képes szakpolitikai válaszok szülessenek. Szakpolitikai eredményeink pedig a következőek:

Feketelakás petíciós kampány és javaslatcsomag

2017-ben petíciós kampányt indítottunk #feketelakas néven, melynek során több mint 6 ezer ember támogatta aláírásával a megfizethető magánbérlakásszektor  megteremtéséhez szükséges követeléseinket: a hosszú távú lakásbérlés és -bérbeadás nagyobb biztonságát, az olcsóbb hosszú távú bérleteket kedvezőbb adószabályok révén, illetve a nem-piaci alapú lakáskiadás elterjesztését a nonprofit lakástársaságok támogatásával.

Elsőként Lakhatást! program elterjesztése

Az „Elsőként lakhatás” globális kezdeményezés lényege, hogy a hajléktalan emberek számára tömegszállás helyett saját lakást biztosítanak, ők pedig önálló lakhatásból könnyebben tudnak munkát találni, gyorsabban beilleszkednek és képesek önmagukat fenntartani. A külföldön sikerrel alkalmazott programot az elsők között kezdtük Magyarországon megvalósítani. Az “elsőként lakhatás”, mint a hajléktalanság kezelésének eszköze mára az Emberi Erőforrások Operatív Programba is bekerült, így több szervezet az ország több pontján tud ilyen programokat megvalósítani, egyre több hajléktalan embert lakáshoz juttatva.

Adósságkezelési mentorprogram elindításában részvétel

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjába került, hiteleiket törleszteni nem tudó, szociálisan rászorult hiteladósok lakhatásának elvesztését próbáltuk elkerülhetővé tenni azzal, hogy a szervezetnek adósságkezelési mentorprogram indítását javasoltuk nem fizető ügyfeleik számára. A mentorprogram bevezetésre került a NET Zrt.-nél. A szolgáltatást több mint 2200 család vette igénybe.  A társaság eddigi tapasztalatai kedvezőek, a mentorálást igénybe vevő ügyfelek fizetőképessége az esetek túlnyomó többségében szignifikánsan javult.

A lakásfenntartási támogatás megszüntetésének következményei – kutatás és figyelemfelhívás

A rászorultsági alapon járó lakhatási támogatások, mint a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás vagy korábban az energiaár-támogatás nagyon fontos eszközök az emberek eladósodásának, hajléktalanná válásának elkerülésében. kutatásunkból pedig az derült ki, hogy az önkormányzatok új támogatásai jellemzően pont a legszegényebb és legtöbb gyereket nevelő családok számára kedvezőtlenek.