Írországban a vitarendezés egy hatékony formájának bevezetése után az elmúlt évtizedben jelentős mértékben javult a lakáskiadás és -bérlés biztonsága. A Lakásbérleti Bizottság működésének köszönhetően a bérbeadók és bérlők közötti vitákat ma már átlagosan négy hónap alatt rendezik, de telefonos mediáció esetén ez akár kevesebb mint két hónap alatt is megtörténhet.

Az elmúlt húsz évben megduplázódott a magánbérlakások száma Írországban. Ma már csaknem minden harmadik háztartás bérlakásban él, és egy felmérés szerint többségük hosszabb távon is a magánszektorban tervez lakást bérelni. Az ír állam a 2008-as gazdasági világválság óta egyre kisebb szerepet vállal a szociális célú lakhatás biztosításában, a szociális bérlakásrendszer fejlesztése helyett inkább pénzügyi támogatást nyújt a magánszektorba kényszerült rászoruló bérlőknek. Emellett törvényekkel erősen szabályozza a bérlők és bérbeadók jogait és kötelezettségeit. Például a tulajdonos nem kérhet a piaci árnál magasabb lakbért, és kétévente mindössze csak egyszer van lehetősége azt emelni. Egy másik fontos szabály a hosszú távú bérlést segíti elő: hat hónapos próbaidőt követően a bérlő hat évig bérelheti az adott magánbérlakást, melyet a bérbeadó csak nagyon részletes indoklással mondhat fel.

A Lakásbérleti Bizottság

A 2004-ben hatályba lépő lakásbérleti törvény a részletesebb szabályozás mellett létrehozta a Lakásbérleti Bizottság (Residential Tenancies Board, RTB) nevű szolgáltatóközpontot, amely regisztrálja a magánbérlakásokat, információt gyűjt a szektorról, valamint a hatékony és gyors vitarendezést segíti elő.

Az ír Residential Tenancies Board információs weboldala

Kötelező regisztráció

Az ír törvény kötelezi a magánlakást kiadó tulajdonosokat, hogy a bérbeadást regisztrálják az RTB-nél. Amennyiben ezt elmulasztják, szabálysértési bírságot szabhatnak ki rájuk, ráadásul regisztráció nélkül nem jogosultak az RTB vitarendezési szolgáltatásainak igénybevételére se. A törvény betartásában fontos szerepet játszanak az anyagi ösztönzők is, például a regisztrált tulajdonosok jelzáloghitelükre kamatkedvezményt kaphatnak. Három év alatt már a tulajdonosok 85 százaléka regisztrálta a bérbeadást.

Tájékoztatás és információgyűjtés

Az RTB másik feladata a bérlők jogainak és kötelezettségeinek ismertetése, valamint a magánbérleti szektorról való információgyűjtés és adatszolgáltatás. A kötelező regisztráció révén a szervezetnek pontos és naprakész adatai vannak a magánbérlakás-piacon végbemenő legfontosabb trendekről és lakbér-változásokról, mely alapján negyedévente frissíti és közzéteszi az országos lakásbérleti indexet.

Gyors és hatékony vitarendezés

A Lakásbérleti Bizottság legfontosabb feladata a tulajdonosok és bérlők közötti viták rendezése. Az RTB-hez fordulók két opció: a mediáció és a békéltetés közül választhatnak. Az előbbi elindításához mindkét fél belegyezésére szükséges, és a személyes találkozó mellett lehetőség van telefonon keresztül is rendezni a vitát. Ennek sikerét jól mutatja, hogy 2015-ben a mediációs meghallgatások 95 százaléka zajlott telefonon, ebből a felek az esetek háromnegyedében megegyezésre is jutottak. A békéltető eljárás a mediációnál formálisabb vitarendezési eszköz, amely során a felek már bizonyítékokat is felhasználhatnak.

A döntést követő 21 napon belül lehet fellebbezni a Bérlői Bíróságnál (Tenancy Tribunal), ahol a tárgyalás nyilvánosan zajlik, a felek kötelesek esküt tenni, valamint egy gyorsíró rögzíti a tárgyalás menetét és a bemutatott bizonyítékokat. A tárgyalás jegyzőkönyve és határozata később felkerül az RTB honlapjára, így a döntések a nyilvánosság számára is elérhetővé válnak. Ha a pervesztes nem tesz eleget bíróság döntésének, a nyertes fél a bírósághoz fordulva kérelmezheti a döntés végrehajtását.

Írországban az RTB felállításának és a törvénymódosításoknak köszönhetően a magánbérleti szektorban nagy mértékben javult a bérlők lakhatási biztonsága és lényegesen csökkent a bérlők és bérbeadók közötti viták rendezésének hossza. Nem meglepő tehát, hogy évről évre nő a magánbérlakásban élők száma, ugyanakkor a gyors ütemben emelkedő lakbérek és a magánbérlakás-állomány minőségi problémái továbbra is problémát jelentenek az országban, melyet a Lakásbérleti Bizottság önmagában nem tud megoldani.