fbpx

Kitölteni a réseket – A szociális lakásfelújítási programok (hiányzó) építőelemei

2023. május 05.

Több millió ember él ma Magyarországon lakhatási szegénységben, akik mind különböző jellegű és mértékű nehézségekkel küzdenek, míg elmondható, hogy jelenleg nagyon kevés célzott támogatást nyújt az állam a probléma kezelésére. Ez a rekordmagas infláció és energiaárak ellenére sem változott, és új szociális lakáspolitikai intézkedéseket sem vezettek be. Ráadásul a szociális törvény 2022-es módosításával az állam kijelentette, hogy az emberek iránti gondoskodásban a saját felelősségét minimálisnak ítéli. Ebben a helyzetben az önkormányzatokra és civil szervezetere hárul, hogy betöltsék a keletkező hiányt és – szűkös erőforrásaikhoz mérten – közvetlen segítséget és szolgáltatásokat nyújtsanak a legsérülékenyebb csoportoknak.

A magyar lakóépület-állomány európai szinten is nagyon rossz állapotban van, és az alacsony jövedelmű háztartások lakáskörülményei gyakran lesújtóak; napjainkban is több százezer háztartás él az országban (meleg) víz vagy fürdőszoba nélkül. A legtöbb lakóépület műszaki állagának javításához olyan jelentős felújítási munkálatokra lenne szükség, amire a benne élőknek nincs anyagi lehetősége.

Tehát, a lakhatási szegénységgel foglalkozó civil szervezetek munkája sokszor azokat a réseket próbálja kitölteni, ahova a kormányzati intézkedések és programok nem jutnak el. Állami források híján ezt a hiánypótló munkát a civil szervezetek (és az önkormányzatok is) európai uniós vagy egyéb nem-kormányzati források felhasználásával tudják végezni.

Munkánk során sokszor érzékeljük a jelenlegi lakáspolitika hiányosságaiból (hiányából) fakadó nehézségeket és ellentmondásokat. Tanulmányunkban először röviden bemutatjuk a lakáskörülményeket leginkább befolyásoló tényezőket, majd két programunk tanulságai mentén rávilágítunk a konkrét esetek mögött meghúzódó strukturális és rendszerszintű problémákra.

A TÁMASZ programban főként a rászoruló háztartások magántulajdonú ingatlanai műszaki állapotának és a családok lakáskörülményeinek javításán van a hangsúly, az Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projektben pedig elsősorban az önkormányzati bérlakások és lakókörnyezetük fejlesztéséhez kapcsolódó szociális munkán. Továbbá javaslatokat fogalmazunk meg arra nézve, hogy miként lehet a legsérülékenyebb csoportokat hatékonyan támogatni lakhatási helyzetük javításában. Tesszük ezt annak reményében, hogy a jövőben a lakhatási- és energiaszegénység felszámolása méltó helyére kerül az állami közigazgatásban és ehhez mérten megfelelő léptékű, hosszú távon fenntartható programok indulnak.

Kapcsolódó cikkek