HabitatPont program

2015-ben Mátraverebélyen és Bagon ismét elindult programunk, melynek célja, hogy mélyszegénységben élő családok közösségi összefogással, a Habitat által biztosított szaktudással és szerszámokkal saját maguk tudjanak javítani otthonaik állapotán. Mátraverebélyen 30 család jelentkezett a programra, Bagon 16 családdal indult el az idei munka. Facebook oldala: https://www.facebook.com/habitatpont  A HabitatPont komplex szolgáltatás: tanácsadással, szerszámkölcsönzéssel és közösségépítéssel segíti a családokat abban, hogy önállóan, de egymást is segítve képesek legyenek javítani lakhatási körülményeiken. Olyan családok juthatnak így nagyon olcsó építőanyaghoz és tanácsadáshoz, akik a piacról nem tudják beszerezni ezeket. A HabitatPont szolgáltatásai ingyenesek, az építőanyagokat kivéve, de az árak megfizethetők a családok számára. A fizetési kötelezettség elsősorban a családok felelősségérzetét, növeli, de ez ebből származó bevétel a program fenntarthatóságát is biztosítja – a befolyt összeget a működtető szervezet fenntartására, az anyagok szükség szerinti megvásárlására, fuvarozására, tárolására fordítjuk. A közösségért végzett munkát díjazzuk: azok, akik részt vesznek más családok házainak felújításában, kedvezményt kapnak az építőanyag árából.

 

 

A Habitat Pont előnyei Katalizátor szerepet tölt be: segíti a közösségeket abban, hogy saját erőforrásaikat felismerve és azokat mozgósítva maguk javítsanak az életkörülményeiken. Megerősíti a helyi közösséget, javul a résztvevők önértékelése, döntéshozatali képessége, és egyben szakmai jártasságuk is nő. Így javulnak esélyeik a munkaerőpiacon is, és ez gazdasági stabilitásuk javulásához vezet. A HabitatPont segítségével a javul a programban részt vevő családok házainak állapota. Otthonaik melegebbé, biztonságosabbá, időt állóbbá válnak. A program a környezeti fenntarthatóság szempontjait is érvényesíti: az egyébként kidobásra ítélt építőanyagokat is (újra)felhasználja, csökkentve ezzel a hulladék mennyiségét.

A program működtetői: a Habitat forHumanity Magyarország és a Habitat Pontok környezetében működő civil szervezetek.

Helyszínek: a Habitat Pont program Bagon, Mátraverebélyen működik 2015-ben. Jelenlegi partnereink: Bagázs Egyesület Autonómia Alapítvány Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége