fbpx

A magyar Habitat

A lakhatási szegénység Magyarországon több mint egymillió embert érint. Ekkora probléma megoldásához széleskörű összefogásra és hatékonyabb lakáspolitikára van szükség. Mintaprogramjainkkal és szakpolitikai munkánkkal ezeknek az embereknek akarunk segítséget nyújtani Magyarországon is.

A Habitat for Humanity Magyarország működése több mint húsz éve alatt több mint 150 házat épített, közel 800 lakást újított fel, 700 családnak adott műszaki tanácsadást lakhatása jobbá tételéhez, háztartás-gazdálkodási és képzési programjainkban mintegy 1100 ember vett részt, összesen 2150 családnak segítettünk. Terepi programjaink mellett évek óta foglalkozunk kutatással, szakpolitika-elemzéssel, szakpolitikai javaslatok készítésével és szakpolitikai érdekképviselettel annak érdekében, hogy a lakhatási szegénységgel küzdők helyzetét átfogóan javítani képes szakpolitikai válaszok szülessenek.

A szervezetnek a magyarországi civil szervezetek között, és a lakhatással foglalkozó szervezetek között is egyedi sajátossága, hogy terepi programokat és kutatási, érdekképviseleti munkát kombinál célja elérése érdekében, a két program pedig egymást kiegészítve tud csak hatékonyan működni.

Jelenleg két terepi programunkkal segítjük a leginkább kitett, lakhatást igénylő társadalmi csoportokat. Programjaink keretében budapesti kerületi önkormányzatokkal működünk együtt, melyek üresen álló, rossz állapotú bérlakásokat biztosítanak számunkra. Ezeket a lakásokat hazai és külföldi önkéntesek segítségével, valamint a leendő bérlők közreműködésével újítjuk fel. A lakásokba utána a programtól függően közterületen élő, hajléktalan embereket vagy családok átmeneti otthonába kényszerült otthonukat vesztett családokat költöztetünk be.

Állandó, egész évet felölelő terepi programjai mellett a szervezet gyakran csatlakozik társadalmi kezdeményezésekhez, az elmúlt években volt, hogy fogyatékkal élőknek munkát adó műhely felépítésében segédkezett, idősek otthonának segített tetőt felújítani, illetve építészeti tanácsokkal segített vidéki gyerekotthonokat.

A Habitat for Humanity Magyarország működése olyan széles körű társadalmi összefogásnak köszönhető, amelyben egyszerre vannak jelen önkormányzati, civil és vállalati szereplők, illetve magánemberek. Programjaink mintaprogramok, azért fejlesztettük ki őket, hogy új módszereket, új megoldásokat mutathassunk a lakhatási problémák megoldására. Mivel járatlan utakon járunk, ezért nincs olyan központi, akár állami forrás, ami finanszírozná a programjainkat. Vállalati támogatóink és magánadományozóink segítsége lehetővé teszi, hogy olyan új, hatékony formáját dolgozzuk ki a segítségnyújtásnak, amire a támogatásuk nélkül nem lenne forrás.

Szervezetünk közvetlenül nem áll kapcsolatban olyan családokkal, vagy közterületen élő hajléktalan emberekkel, akik jelentkezhetnek a programjainkba. Ezért szükségünk van olyan partnerszervezetekre, akik jól ismerik ügyfeleiket – a családok Átmeneti Otthonaiban élő családokat és az utcán élő hajléktalan embereket, mert ők tudnak segíteni, hogy a jelentkezők értesüljenek a programjaink adta lehetőségről.

Ahogy ahhoz is partnerszervezeteinkkel működünk együtt, hogy közösen dolgozzunk ki ajánlásokat, javaslatcsomagokat a döntéshozók felé, szakpolitikai munkánk szerves részét képezi a lakhatási szektoron belüli párbeszéd.

Önkormányzati partnereink kiterjedt bérlakásállománnyal, azon belül szociális bérlakásokkal rendelkeznek. Azt reméljük, sikeres programjainkban való részvételükkel a teljes bérlakás állományukkal kapcsolatos terveiket is befolyásolhatjuk; így biztosítható a mintaprogramunk fokozatos elterjedése több kerületben is.