fbpx

A roma népesség lakáshelyzete lényegesen rosszabb, mint az átlagé

2013. június 05.

A UNDP 2011-es felmérése szerint a roma népesség 29 százaléka lakik rossz minőségű (romos) lakásokban vagy telepi körülmények között, szemben a nem roma népesség 8 százalékával. 30 százalékuknak nincs hozzáférése jó minőségű, közműves vízellátáshoz, egyharmaduk pedig nem rendelkezik közműves szennyvízelvezetéssel, míg a nem roma népességnek csak 8, illetve 12 százalékára jellemzőek ezek a körülmények. A roma háztartások nagy része fával fűt (81 százalék), míg a nem roma háztartásoknak csupán a fele. 2012-ben az Európai Unió Roma Évtized Titkársága úgy döntött, hogy támogatja, hogy 8 ország (Albánia, Bulgária, Macedónia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Csehország) civil szervezetei jelentést készítsenek a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (a továbbiakban: NTFS vagy Stratégia) megvalósulásának első évéről. A jelentés különös tekintettel van a romák társadalmi befogadását érintő beavatkozásokra és szakpolitikákra. A magyar civil szervezetek konzorciumában a Habitat for Humanity aktív szerepet vállalt. A jelentés megállapításait a készítők személyes interjúkra, dokumentumelemzésre, valamint civil konzultációkra alapozták. Utóbbiak roma és pro-roma szervezetek, önkormányzatok, valamint roma nemzetiségi önkormányzatok politikai képviselőinek részvételével zajlottak. A dokumentum bemutatja a Romák helyzetét az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy és antidiszkriminációs területen, valamint az ez elmúlt év szakpolitikai előrelépéseit és programjait. A Magyarországra vonatkozó jelentés többek között a Habitat for Humanity honlapjáról is letölthető a Lakhatási Tudásközpontból.

A többi résztvevő ország jelentései a Roma Évtized Titkárságának honlapján elérhetők:

Kapcsolódó cikkek
Vigyázat, megtévesztés!

Vigyázat, megtévesztés!

Bejelentést kaptunk, hogy a Gondoskodó anya és az Anyaság alapjai nevű Facebook/Instagram-oldal jogtalanul használja a nevünket egy promóciónál, ahol azt állítja, mi és a Chicco cég nyereményjáték keretében ingyenesen kínálunk...