fbpx

Mentés másként program

2013. december 19.

Egy állásfoglalás a hajléktalanság ellen, de a hajléktalan emberek mellett!

Magyarországon még egyedülálló módon gyűjt támogatást a Van Esély Alapítvány és a Zöld Pók Alapítvány hajléktalan emberek számára. Mentés Másként programjukban adománygyűjtő kampányt szerveznek a résztvevőknek, amelynek során filmen és a közösségi média csatornáin mutathatják be, pontosan milyen célt szeretnének elérni, és ahhoz mennyi pénzre van szükségük. A kampány során munkavállaláshoz, továbbtanuláshoz, a hajléktalanságból való kilépéshez kérik az emberek támogatását. Péternek már összeadták az adományozók a traktorvezetői szakvizsgához szükséges pénzt. Hogy ki lesz a következő, hamarosan kiderül. A program egyik vezetője, Breitner Péter mutatja be munkájukat.

adjukossze_peter.jpg

Újszerű kísérletbe fogtunk, amelynek keretében közvetlenül összekötjük egy-egy hajléktalan ember kiútkeresési tervét az adományozói szándékokkal. A Van Esély Alapítvány pályázati felhívásban keresett hajléktalan embereket és velük dolgozó szociális munkásokat, akik hajlandóak részt venni a programunkban. A nyertesek számára lehetővé tesszük, hogy kisfilmben személyesen mondják el terveiket, amelyeknek támogatását a magánadományozási szándékokra és hajlandóságra bízzuk.

Amikor összegyűlik a számukra szükséges összeg, akkor annak felhasználásában vagyis tervei sikeres megvalósításában is segítjük őt. Ezen felül azt is vállaljuk, hogy az adományozóink rendszeres tájékoztatást kapnak a támogatottjuk adott helyzetéről, az összegyűjtött pénz felhasználásáról.

A hajléktalan élethelyzet rengeteg előre látható és számos előre nem látható bizonytalansággal jár, éppen ezért garanciát nem mellékelhetünk a programjainkhoz. Az utóbbi évek tapasztalatai azonban azt mutatták meg, hogy nyertesnek ítélt programjaink túlnyomó többsége (kb. 80%-a) – köszönhetően az alaposan végiggondolt terveknek, és az intenzív támogatásnak – sikeresen zárul.

A mostani, Mentés másként program első résztvevője Péter volt. A korábban állami gondozott fiú  a vele készült videó interjúban mondta el, mire kéri a támogatást. Kisfilmjét itt lehet megnézni:

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Peter

Nagy örömünkre az első gyűjtés, ahol Péter jövője szempontjából fontos szakvizsgára kértünk támogatást, sikeresen zárult, a szükséges támogatás pár nap alatt összegyűlt.

 adjukossze_peter1.jpg

Az adománygyűjtés egyben szemléletformáló program is

Az adománygyűjtést egyben egy szemléletformáló program részének is szánjuk, amely arra mutat rá, hogy a hajléktalanság nem deviancia, hanem a nélkülözés egyik szélsőséges formája, a hajléktalanság megoldása éppen ezért nem a büntetés, hanem a társadalmi összefogás.

A mai Magyarországon a hétköznapokban érzékelhető, utcai hajléktanság csak a jéghegy csúcsa. A néhányezer fős, utcán élő hajléktalan ember mögött ugyanis egy pártízezer fős, a hétköznapi ember számára már láthatatlan, intézményekben, vagy máshol befogadottként élő hajléktalan ember áll. De a sornak itt még nincs vége. A hajléktalan emberek ugyanis többnyire abból a sokszázezer fős, komoly lakhatási nehézséggel küzdő csoportból kerülnek ki, amelynek tagjai éppen a rezsitartozás felhalmozódásával, hitel-eladósodással, vagy csak éppen munkanélküliséggel küzdenek napról napra. Mindezek az emberek pedig annak a néhánymilliós tömegnek részei, akik ugyan viszonylagos lakhatási biztonságban, de nem megfelelő: kicsi, zsúfolt, rossz állapotú, egészségtelen körülményeket jelentő lakásban élnek.

Aki képes, mer, hajlandó az orránál tovább látni az tudja, hogy az imént felsorolt csoportok létezése szorosan összefügg egymással, azaz a hajléktalanság mélyen gyökerező és széles tömegeket érintő társadalmi problémák eredménye. Mélységes tévedés, hogy e társadalmi problémákon egy jottányit is változtathat a tünetek hordozóinak, azaz a hajléktalan embereknek a megbüntetése.

A Mentés Másként szemléletformáló program részeként ezért elkészül egy olyan kisfilm is, amely hajléktalan emberek és szakemberek megszólaltatásával a hajléktalanság, azon belül is elsősorban a lakásszegénység témájával foglalkozik. A filmben, melynek előzetese már elérhető, megszólalnak a programban együttműködő, a Város Mindenkié Csoport tagjai is, akik elsősorban a hajléktalan emberek társadalmi elfogadottságáért, illetve a probléma rendszerszintű megoldásáért küzdenek.

A Mentés Másként program emberi történetei, a kampány videói és hírei figyelemmel kísérhetők a program blogján és Facebook oldalán.

A program a Norvég Civil Támogatási alap segítségével valósul meg.

Szerző: Breitner Péter, Van Esély Alapítvány

 

Háttérinformációk:

A Van Esély Alapítvány több mint tíz éve dolgozik azon, hogy hajléktalan emberek megtalálják a kiutat szorongató élethelyzetükből. Nem hiszünk a futószalag-megoldásokban, abban azonban igen, hogy minden ember sorsa egyedi, és hogy ez az egyediség minden esetben egyedi tehetségeket, képességeket is jelent. Ezek azok a képességek, amelyek lehetőséget nyújthatnak arra, hogy a hajléktalanság nehéz élethelyzetéből is ki lehessen lépni. Ehhez egyénre szabott, intenzív támogatásra van szükség, de bármilyen jó és szakszerű is legyen a segítségnyújtás, a kiutat jelentő munka oroszlánrészét maga a hajléktalan ember végzi el. Alapítványunk legfontosabb feladatának tartjuk, hogy segítsünk megtalálni a helyzet kulcsát: az egyénben rejlő, mozgósítható erőforrásokat, illetve az adott helyzetben hátráltató, visszatartó erőket. A hajléktalan emberek élethelyzete legtöbbször olyan, mint egy ördöglakat: ránézésre ugyan reménytelenül bonyolult, mégis tudjuk, hogy van megoldás.

Módszereinket – kisebb-nagyobb lépésekben – mindig továbbfejlesztjük, munkánk néhány sarokpontja azonban már egy évtizede változatlan. Munkánk alapköve, hogy pályázati keretek között várunk olyan egyénre szabott megoldási terveket, amelyeket a hajléktalan ember és a vele dolgozó szociális munkás vagy segítő közösen gondolt ki. Nem gondolkozunk előzetes megoldási mintákban, de mindig konkrét, lépésről-lépésre, reálisan átgondolt terveket várunk. Ezek a tervek legtöbbször valamilyen képzés megszerzésével, vagy munkaeszköz megvásárlásával függenek össze. Ha ezeket a terveket életszerűnek, megvalósíthatónak, és valóban előrevivőnek látjuk, a végrehajtásukhoz szükséges (általában 100 ezer forint körüli) összeget ajánlunk fel a nyerteseknek, és háromoldalú szerződést kötünk, amelynek résztvevői az adott hajléktalan ember, a segítője és a Van Esély Alapítvány. Ezután egy féléves intenzív együttműködés indul, amelyben az imént felsorolt résztvevők mindegyike azon dolgozik, hogy a nyertes program sikeres legyen.

Pénzbeli támogatásunkat az adott hajléktalan ember életébe befektetett olyan tőkének tekintjük, amely aztán majd számára további megélhetési lehetőséget jelent, és várhatóan elindítja őt az anyagi és identitásbéli emelkedés útján. Büszkék vagyunk arra, hogy hajléktalan embereket segíthetünk az adófizetői oldalra állni: a munkához jutott emberek nem, vagy kevésbé szorulnak rá a szociális juttatásokra.

A Zöld Pók Alapítvány nonprofit médiaműhely. Civil szervezetek és hátrányos helyzetű csoportok kommunikációját támogatja. A kisfilmkészítésben, internetes kommunikációban való jártassága szociális érzékenységgel párosul és ez egy olyan ritka keverék, amellyel széles társadalmi csoportokat képes megszólítani.

Kapcsolódó cikkek