fbpx

Megvesz az isten hidege

2014. január 13.


“Mese, mese, mátka, pillangós határba:
Volt egyszer egy király Nekeresd országba.
Nevenincs királynak nagy volt a bánata,
Csupa siralom volt éjjele, nappala.
Hideg lelte-rázta, fázott keze-lába.
Sűrű könnye pergett fehér szakállába:
“Akármit csinálok, reszketek és fázom,
Hiába takargat aranyos palástom!
Aki segít rajtam: koronám, kenyerem
Tőle nem sajnálom, véle megfelezem!”

Ma hazánkban sok család számára Móra Ferenc A didergő király című verse nem csak mese, hanem mindennapi valóság. Magyarországon a lakások legnagyobb részét gázzal fűtik (44%), távfűtéses a lakások 15%-a sajnos megújuló energiával csak a lakások 0,06%-ában fűtenek. A legszegényebb háztartásokban gyakoribb a fa és vegyes tüzelés, ilyen fűtési módokat találunk a lakások 18, illetve 5 százalékában.[i]

kihules1.jpgMinden évben a fűtés és a fűtés költségeinek megfizetése a legnehezebb próbatétel a családok számára, hiszen hazánk legszegényebb ötöde számára a jövedelmük akár fele is a rezsi kifizetésére megy el. Míg például az Egyesült Királyságban a családok jövedelmük 5%-át költik fűtésre átlagosan, addig Magyarországon ugyanez az arány 17% volt. Sajnos azon családok száma akik, nem tudják megfelelően fűteni otthonukat jelentősen növekedett az elmúlt időszakban. 2009-ben a családok 20%-a, de 2012-ben már 27%-a mondta azt a kérdezőbiztosoknak, hogy nem tudja kellően fűteni otthonát. Vagyis ezekben a lakásokban alacsony a hőmérséklet, vagy a lakók csak egy szobát fűtenek és mindannyian abban laknak télen.[ii] Sokszor ezekben az otthonokba tartósan alacsony a hőmérséklet, a gyerekek hidegben tanulnak, játszanak, a falak könnyebben penészednek. Gyakoribbak a légúti megbetegedések, az asztma vagy a krónikus megfázás.

2012 során 225-en haláloztak el túlságosan nagy hideg hatására[iii].  Százezer lakosra hozzávetőlegesen 8,2 hypothermiás eset és 2,3 haláleset jut. (Összehasonlításként az Egyesült Államok területén évente az 1979-2002-es időszakban átlagosan évi 689 haláleset fordult elő, ami 100 000 lakosra vetítve 0,2 esetet jelentett. Hazánkban tehát tízszer akkora a valószínűsége a hypothermiás halálnak, mint az Egyesült Államokban.[iv])

kihules.jpgSokan úgy gondolják, hogy a fagyhalálnak első sorban az utcán élő hajléktalan emberek vannak kitéve, hogy legtöbben közterületen halnak meg a hideg következtében. Az adatok azonban nem ezt támasztják alá. A 2000-es évek közepétől folyamatosan csökkent a közterületen kihűlt emberek száma, míg hasonló mértékben nőtt az otthonukban meghaltaké. 2012-ben a halálesetek legnagyobb része (63%-a, 143 fő) otthon történt, utcán vagy közterületen a halálestek 13%-a (29 fő) következett be. Elenyésző számban jelentek meg 2011-ben az intézményben bekövetkezett halálesetek. Vagyis a hideg a rosszul fűtött lakásokban szedi legnagyobb számban áldozatait.

A kihűlés következtében meghaltak többnyire magányos, idős emberek. Az 500 főnél kisebb településeken majdnem háromszor akkora valószínűséggel hűl ki egy ember, mint egy nagyobb (5 000 – 10 000 fős) településen.

Az elmúlt években egyre több hangsúly került a fűtés megfizethetőségét és a fagyhalál megakadályozását szolgáló intézkedésekre.

  • Mind a „Téli szomszédolás” program, mind az 5000 fő alatti települések tűzifa támogatása olyan programok, amelyek segítséget nyújtottak a legszegényebb háztartásoknak a fűtésben. (2013 telén mintegy kétmilliárd forint támogatást osztott szét a kormányzat 1760 önkormányzatnak szociális tűzifa támogatásként, ez az összeg duplája a tavalyinak)
  • A kihűléses esetek oka sokszor az odafigyelés hiánya. A szociális szolgáltatóknak a közösség szervezése vagy újraszervezése, a szomszédsági kapcsolatok erősítése is fontos feladata lehet. A jelzőrendszer a kihűlés megelőzése során kiemelt szerepet kap. A rendszer tagjai sokszor időben észlelhetik a krízishelyzetet és a jelzéssel életeket menthetnek meg. Az észlelő- és jelzőrendszer, mely működtetése a családsegítő szolgáltatást működtetők kötelező feladata, a kihűlés megelőzése során kiemelt szerepet kap. A jelzőrendszer tagjai kiegészülhetnek olyan önkéntes aktivistákkal, akik nagyon hidegben, akciószerűen felkeresik a veszélyeztetetteket.
  • Hasznos a helyi figyelemfelkeltő akciók indítása, amelyben a lakosságot tájékoztatják a problémáról (szórólapokkal, plakátokkal, helyi sajtó útján), és ötleteket is adnak, hogy hogyan csökkenthetik a fagyhalál előfordulását szomszédságukban.
  • Az energiahatékonyságot javító felújítások, szigetelési programok ugyancsak hozzájárulnak ahhoz, hogy a nehéz helyzetben lévő háztartások energia és fűtésköltségei csökkenjenek, megfizethetővé váljanak. E családoknak nehézséget okoz a felújítás kezdeti nagyobb befektetése. A Habitat for Humanity Magyarország minden évben rászoruló családok házait hőszigeteli önkéntesek bevonásával. Programjának jövő évi folytatását a Saint-Gobain Initiative Foundation támogatja.


[i] KSH Népszámlálás

[ii] TÁRKI

[iii] KSH Demográfiai Évkönyv

[iv] Center forDiseaseControll and Prevention közleménye 2005.02.25 (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5407a4.htm letöltés 2011.09.28.

Kapcsolódó cikkek