fbpx

Mit tehetnek az önkormányzatok a lakhatásért?

Lakhatási Koalíció: Lakhatási Minimum a 2024-es önkormányzati választásokra

Bemutatta a Lakhatási Koalíció a 2024-es választásokra készített, Önkormányzati Lakhatási Minimum című javaslatcsomagját 2024. január 23-án a Három Hollóban. A kiadványban arra tesznek javaslatokat, hogyan lehet helyi szinten, az eltérő lehetőségeket figyelembe véve orvosolni a lakhatási válság tüneteit. Céljuk, hogy az önkormányzati választáson induló jelöltek a felsorolt lakáspolitikai intézkedések közül minél több mellett elköteleződjenek, megválasztásuk esetén pedig az intézkedéseket megvalósítsák. Várják a csatlakozó jelölteket, szervezeteket!

Magyarországon megközelítőleg 2-3 millió embert érint a lakásszegénység valamilyen formája, a lakáspolitika a rendszerváltás utáni időszak egyik leghányattatottabb sorsú közpolitikai területe. Jelenleg a szociális lakáspolitika Magyarországon önkormányzati hatáskörbe tartozik, így az állampolgárok is tőlük várják a megfizethető lakhatással kapcsolatos intézkedéseket. Ám az önkormányzatok mozgásterét rendkívüli módon korlátozza, hogy nincsenek a központi költségvetésből allokált források a köztulajdonú bérlakások megfelelő fenntartására, számuk bővítésére, valamint törvényi kötelezettségük sincs számos lakáspolitikai feladattal kapcsolatban. Ezért jelenleg a szociális és a megfizethető lakhatási lehetőségeket célzó beavatkozások az önkormányzatok kezdeményezőkészségén, forrásteremtési képességén múlik.

 

Mi az a Lakhatási Koalíció?

A Lakhatási Koalíció lakhatással foglalkozó szervezetek laza szövetsége, melynek tagjai összehangolt módon fogalmaznak meg lakhatást érintő szakpolitikai követeléseket, javaslatokat. Először a 2018-as országgyűlési választások előtt dolgozták ki az ún. Lakhatási 6×6-ot, a választásokon induló pártok képviselőit felszólítva, hogy köteleződjenek el a pontok mellett. Majd – néhány közös megmozdulást követően – a 2022-es országgyűlési választásokra Lakhatási Minimum néven elkészítettek egy közös követeléslistát. A jelenlegi Önkormányzati Lakhatási Minimum ennek szerves folytatása.

Mi az az Önkormányzati Lakhatási Minimum?

Az Önkormányzati Lakhatási Minimum a 2024. június 9-én megtartandó önkormányzati választásokon indulók számára kínál palettát olyan lakáspolitikai intézkedésekből, melyekkel egyenlőbbé, megfizethetőbbé tehető a lakhatás többféle célcsoport számára. A dokumentum célja, hogy a választásokon induló jelöltek az abban felsorolt lakáspolitikai intézkedések közül minél több mellett elköteleződjenek, megválasztásuk esetén pedig az intézkedéseket megvalósítsák. A javaslatcsomag elsődleges céljai közé tartoznak a lakhatás egyenlőbbé és megfizethetőbbé tétele, a lakásminőség javítása és az energiaszegénység felszámolása, a hajléktalanság csökkentése, a sérülékeny csoportok lakhatásának támogatása és a magánbérlakás-szektor szabályozása.

Az Önkormányzati Lakhatási Minimum főbb javaslatai:

 1. Stratégiai szemléletű, szociálisan érzékeny lakáspolitika kialakítása, amely reagál a lakhatási gondokkal küzdő háztartások széles csoportjainak problémájára, és egyben kiemelt figyelmet fordít a legszegényebb rétegek támogatására
 2. Kiszámítható lakáspolitika megteremtése, amely összhangban van a már létező helyi stratégiai tervezési dokumentumokkal és közpolitikai koncepciókkal, amely az adatok feltárására és elemzésére, valamint széles körű helyi partnerségre épül
 3. Közérthető, átlátható, ügyfélbarát lakáspolitikai szabályok megalkotása, amelyek segítségével az állampolgárok egyszerűen tájékozódhatnak a helyi lakásügyekkel kapcsolatban
 4. Kiemelt figyelem fordítása a potenciálisan elérhető uniós források lakáscélú felhasználására
 5. Célzott lakhatási programok megalkotása fogyatékossággal élő emberek számára
 6. A roma lakhatási szegénység és a szegregált lakáshelyzetek felszámolása
 7. A hajléktalanság megelőzése az önkormányzati lakásokból való elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmával
 8. A helyi szociálpolitikai intézkedések felülvizsgálata lakhatási szempontból, a háztartások megsegítése helyi adósságkezelési szolgáltatás kialakításával, jogi segítségnyújtással, a lakhatási jogcímek (tulajdon- és bérleti viszonyok) rendezésével, valamint a szociális munkatársak anyagi megbecsülésével
 9. A lakhatási szegénység felszámolása komplex helyi juttatásokkal és ellátásokkal, az önkormányzati juttatások rászorultsági alapon való meghatározása
 10. Az energiaszegénység felszámolása és a lakásminőség javítása a lakóépület-korszerűsítések támogatásával
 11. Az energiaszegénység felszámolása célzott rezsi- és tüzelőtámogatásokkal
 12. A hajléktalanság kriminalizációjáról szóló helyi jogszabályok hatályon kívül helyezése
 13. Az intézményekből kivezető, célzott lakhatási programok bővítése
 14. Az intézményeken keresztül vezető lépcsőzetes út helyett/mellett célzott lakhatási programok kialakítása az intézményeken kívül (közterületen, kunyhóban, nem lakáscélú helyeken) élő hajléktalan emberek számára
 15. A megfizethető bérlakásállomány bővítése
 16. A nonprofit bérlakásszektor szabályozási környezetének kedvezőbbé tétele
 17. Felelős, a megfizethető lakásszektor bővítését támogató aktív telekpolitika kialakítása
 18. Lakásügynökségek létesítése, amelyek növelik a megfizethető lakásállományt
 19. A hosszú távú lakáskiadást előnyben részesítő és a rövid távú szálláshely-kiadást korlátozó helyi szabályozás kialakítása
 20. A magánbérleti szektor átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tétele helyi szolgáltatásokkal
 21. A munkáltatók által biztosított lakhatás monitorozása, hogy méltó lakhatási körülmények között éljenek a belföldi és külföldi munkaerő-migráció munkavállalói

Az Önkormányzati Lakhatási Minimum teljes szövege itt érhető el. Az Önkormányzati Lakhatási Minimum javaslatcsomagot készítette: Habitat for Humanity Magyarország; Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont; Utcajogász Egyesület; Utcáról Lakásba! Egyesület; Városkutatás Kft.

Aláíró szervezetek:

Borítókép és fotók: Molnár Zsóka // Habitat for Humanity Magyarország
Kapcsolódó cikkek