fbpx

ÉVES JELENTÉS A LAKHATÁSI SZEGÉNYSÉGRŐL 2018

Adattár

Tartalomjegyzék

  Külön beágyazható ábrák

  Az éves jelentés ábrái egyesével beágyazható módon az alábbi linken érhetőek el. Az ábrák szabadon felhasználhatóak a forrás következő módon való megjelölésével: Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2018 – Habitat for Humanity Magyarország.

  1. Hozzáférhetőség és megfizethetőség

  1.1 Településszintű lakcímmel rendelkezők száma, 2018. január 1.

  Az adattábla a településszintű lakcímmel rendelkezők számát mutatja be, települések, nemek és születési évek szerinti bontásban, a Belügyminisztérium nyilvántartása szerint.

  Adatgazda: Belügyminisztérium.
  Letöltés (xlsx)

  1.2 Érvényes címmel nem rendelkezők, csak érvényes tartózkodási hellyel rendelkezők, illetve értesítési címmel rendelkezők száma, 2018. január 1.

  Az adattábla az érvényes címmel nem rendelkezők és a csak érvényes tartózkodási hellyel (azaz lakóhellyel – korábban állandó lakcím – nem rendelkezők) számát mutatja be, nemek szerinti bontásban, az utolsó érvényes cím szerint településekre és megyékre bontva, a Belügyminisztérium nyilvántartása szerint. Továbbá, az adattábla tartalmazza az értesítési címmel rendelkezők országosan aggregált számát is.

  Adatgazda: Belügyminisztérium.
  Letöltés (xlsx)

  1.3 Hozzáférhetőség és megfizethetőség fejezet ábráinak adatai

  1. A lakott lakások megoszlása használati jogcím szerint, 2016
  Az adattábla a lakott lakások megoszlását mutatja használati jogcím szerint, a 2016-os minkrocenzus lakáskörülményekre vonatkozó adatai alapján számítva.

  2. Az egy főre jutó lakhatási költségek és jövedelmek aránya, 2016
  Az adattábla az egy főre jutó lakhatási költségek (lakbér, rezsi, lakáskarbantartás) és jövedelmek arányát mutatja be jövedelmi decilisek szerint, a KSH jövedelmekre vonatkozó nyilvánosan elérhető adataiból számítva.

  3. A jövedelmek és lakásárak alakulása településtípusok szerint, 2007-2017
  Az adattábla az egy főre eső havi jövedelmek alakulását mutatja be (2010-2016), az éves jövedelmekből, jövedelmi decilisek és településtípusok szerint számítva, a lakásárakat pedig használt és új építésű lakások, illetve településtípusok szerinti bontásban tartalmazza. A lakások átlagos négyzetméter árai a KSH által publikált lakásárakra és lakásárindexekre vonatkozó kiadványából származnak.

  Adatok forrása: KSH.
  Letöltés (xlsx)

  1.4 A CSOK és OTK eszközök keretében megkötött szerződések száma és összege támogatás típusok szerint, 2017 és 2018. I. félév

  Az adattábla a Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), valamint az otthonteremtési kamattámogatott hitelek (OTK) 2017. évi és 2018. I. félév adatait tartalmazza a befogadott kérelmek és a megkötött szerződések vonatkozásában, támogatási típus, valamint gyerekszám szerinti bontásban, a Pénzügyminisztérium nyilvántartása szerint.

  Adatgazda: Pénzügyminisztérium.
  Letöltés (xlsx)


  2. Lakásminőség és energiaszegénység

  2.1 A háztartások végső energiafelhasználása, 2005-2016

  Az adattábla a háztartások végső energiafelhasználását mutatja be energiatermékek (szén és széntermékek, illetve szilárd biomassza) szerint, éves bontásban, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása alapján.

  Adatgazda: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
  Letöltés (xlsx)

  2.2. Lakossági megtakarítások összege a rezsicsökkentés hatására, 2013-2017

  Az adattábla a rezsicsökkentés révén a lakosságnál keletkező megtakarítások összegét tartalmazza közműtípusok és évek szerinti bontásban.

  Adatgazda: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
  Letöltés (xlsx)

  2.3 Közműhátralékkal rendelkező háztartások adatai, 2013-2017

  Az adattábla a közműhátralékokkal (ivóvíz, szennyvíz – 2016-2017; földgáz, villamosenergia, távhő 2013-2017) rendelkező háztartások számát, a felhasználók számát, a hátralékok összegét, illetve a védendő fogyasztók számát mutatja, a késedelem időtartama szerinti, éves bontásban, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartása alapján.

  Adatgazda: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
  Letöltés (xlsx)

  2.4 Szociális tűzifa támogatás, 2011-2016

  Az adattábla a 2011 és 2016 között szociális tűzifa támogatásban részesültek (személyek – 2011-12; háztartások 2013-16) számát, illetve a támogatásra fordított összeget tartalmazza települések és évek szerinti bontásban, a Belügyminisztérium nyilvántartása alapján. 2017-es adatkérés.

  Adatgazda: Belügyminisztérium.
  Letöltés (xlsx)

  2.5 Lakásminőség és energiaszegénység fejezet ábráinak adatai

  1. A lakott lakások komfortosság szerinti megoszlásának regionális egyenlőtlenségei, 2016
  A lakott lakások komfortossági megoszlása regionális bontásban, a 2016-os minkrocenzus lakáskörülményekre vonatkozó adatai alapján.

  2. A vízellátással, WC-vel és csatornával nem rendelkező lakott lakások arányának regionális egyenlőtlenségei, 2016
  Bizonyos komfortelemeket nélkülöző lakások aránya a lakott lakások között regionális bontásban, a 2016-os minkrocenzus lakáskörülményekre vonatkozó adatai alapján.

  3. A 2006 és 2016 között felújított lakott lakások arányának regionális egyenlőtlenségei, 2016
  A bizonyos felújításon átesett lakások aránya a lakott lakások között regionális bontásban, a 2016-os minkrocenzus lakáskörülményekre vonatkozó adatai alapján.

  4. Az energiahordozók lakossági használatának aránya, 2010–2016
  A távhővel, gázzal, illetve fával fűtött lakások megoszlása, a KSH letölthető adatai alapján.

  5. Az energiahordozók árváltozásai, 2010-2016
  A fűtéshez használt fa és földgáz árának változása 2010-hez képest (2010=0), a KSH letölthető adatai alapján.

  6. Az alapvető szükségletek éves kiadásai jövedelmi tizedek szerint, 2016
  Az alapvető szükségletekre történő egy főre jutó kiadások és jövedelmek aránya, illetve az alapvető szükségletek kiadásai után fennmaradó nettó jövedelem jövedelmi decilisek szerinti bontásban.

  7. A lakások komfortfokozata jövedelmi tizedek szerint, 2016
  A bizonyos komfortelemekkel rendelkező lakások aránya a lakott lakásokon belül jövedelmi decilisek szerinti bontásban.

  8. A lakások fűtési módja jövedelmi tizedek szerint, 2016
  A földgázzal, távfűtéssel, fával, illetve elektromos fűtéssel fűtő lakások aránya a lakott lakásokon belül jövedelmi decilisek szerinti bontásban.

  Adatok forrása: KSH.
  Letöltés (xlsx)


  3. A lakhatási célú költségvetési kiadások

  3.1 A központi költségvetés lakhatási célú kiadásai, 2012-2019

  A táblázat szociálisan célzott és szociálisan nem célzott típusokra bontja a lakhatási célú kiadásokat, a központi költségvetés zárszámadásai, előirányzatai és költségvetési javaslatai alapján.

  Adatok forrása: Andráczi-Tóth 2018, Átol et al. 2017, KSH 2018e, KSH 2018f, Nemzetgazdasági Minisztérium 2016, Nemzetgazdasági Minisztérium 2017a, Nyitrai 2015, Pénzügyminisztérium 2018..
  Letöltés (xlsx)

  3.2 A Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt és tulajdonolt lakóingatlanok, 2016, 2017, 2018. első negyedév

  A Nemzeti Eszközkezelő adatszolgáltatásából a táblázat a lakóingatlan-vásárlásokat, a NET tulajdonában levő ingatlanállományt, azok megyei és településtípus szerinti bontását mutatja be.

  Adatgazda: NET Zrt.
  Letöltés (xlsx)
  Letöltés (pdf)

  3.3 A Nemzeti Eszközkezelő bérleti szerződéseinek adatai, 2016, 2017, 2018. első negyedév

  A Nemzeti Eszközkezelő adatszolgáltatásából a táblázat a szerződések számát (határozott és határozatlan típus szerinti bontásban), a felmondott szerződések számát, a lakbérhátralékok összegét, illetve a lakáskiürítések számát megyei bontásban tartalmazza.

  Adatgazda: NET Zrt.
  Letöltés (xlsx)
  Letöltés (pdf)

  3.4 A köztulajdonú lakások állománya és bevétel-kiadás mérlege, 1996-2017

  Az adattábla az önkormányzati tulajdonú, illetve a NET Zrt. tulajdonában álló lakások állományát, valamint ezekhez a lakásokhoz tartozó lakbérbevételek és felújítási költségek alakulását mutatja be.

  Adatok forrása: KSH, NET Zrt. egyedi adatigénylés.
  Letöltés (xlsx)

  3.5 A 2017-es költségvetésből a települések számára juttatott lakhatást támogató tételek

  A dokumentum a 2017-es központi költségvetésből a helyi önkormányzatok számára biztosított összegeket tartalmazza olyan támogatási tételek, mint a hajléktalanellátás, szociális szakosított ellátások, adósságcsökkentési támogatás, kamattámogatás, illetve szociális tűzifa-támogatás szerint, települések és megyék (a dokumentum végén) szerinti bontásban a Pénzügyminisztérium nyilvántartása alapján.

  Adatok forrása: Pénzügyminisztérium.
  Letöltés (pdf)


  4. A magánbérleti piac alsó szegmense

  4.1 A Jófogás.hu portál adatai a kiadásra meghirdetett lakások átlagos négyzetméter-áráról havi és területi bontásban, 2010-2018

  Az adattábla az egy négyzetméterre eső albérletárak változását mutatja be megyék, városok és budapesti kerületek szerint havi bontásban, a jófogás.hu portál hirdetési adatai alapján. Ezek az adatok a Jófogás.hu-n adott hónapban kiadásra meghirdetett lakások átlagos árát tükrözik, vagyis nem azt, hogy az adott területi egységen belül ténylegesen kiadott lakásokért fizetett bérleti díj milyen mértékű. Arról sincs információnk, hogy az ezen a portálon nem meghirdetett lakásokat mekkora bérleti díjért hirdették meg vagy adták ki, vagyis ezek az adatok nem a teljes magánbérleti piac áraira vonatkoznak.

  Adatgazda: Jófogás.hu.
  Letöltés (xlsx)


  5. Eladósodottság és hátralékosság

  5.1 A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásának adatai, 2017, 2018

  A táblázat a természetes személyek adósságrendezési eljárásairól (családi csődvédelem) szóló nyilvántartási adatokat tartalmazza, 2017. december 31-i és 2018. május 14-i adatok alapján, megyei bontásban: a benyújtott kérelmek számát, megkötött bíróságon kívüli megállapodások számát, a sikeres bírósági adósságrendezések számát, az adósságtörlesztő szakaszba lépett eljárások számát, valamint a jogerős adósságtörlesztési végzések számát. Az adattábla továbbá tartalmazza a Pénzügyminisztériumtól származó, adósságtörlesztési támogatással kapcsolatos adatokat a 2017. december 31-i állapot szerint.

  Adatgazda: Igazságügyi Minisztérium.
  Letöltés (xlsx)
  Letöltés (pdf)

  5.2 A háztartási hitelportfólión belül a 90 napon túli késedelmes hitelek bruttó volumene, 2017

  Az adattábla a háztartások 90 napon túli késedelmes hiteleinek bruttó állományát mutatja be hiteltípus és elszámolási pénznem szerinti bontásban, a 2017. december 31-i állapot szerint.

  Adatok forrása: MNB.
  Letöltés (xlsx)

  5.3 A háztartások eladósodottsága, 1989-2018

  Az adattábla a háztartások eladósodottságát mutatja be részletes negyedéves adatokon, hiteltípus és elszámolási pénznem szerinti bontásban, 1989 és 2018 között.

  Adatok forrása: MNB.
  Letöltés (xlsx)

  5.4 A lakossági késedelmes hitelállomány alakulása, 2009–2018

  Az adattábla a háztartások 1 éven túli késedelmes hitelállományát, illetve a statisztikákból kieső hitelállományt tartalmazza 2009 és 2018 I. negyedéve között negyedéves bontásban.

  Adatok forrása: MNB.
  Letöltés (xlsx)


  6. A lakhatási szegénység területi folyamatai

  6.1 Az önkormányzati bérlakásállomány változása, 2008-2016

  Az adattábla a legjelentősebb önkormányzati bérlakásállománnyal rendelkező települések és kerületek esetében mutatja be a bérlakásállomány változását 2008-ról 2016-ra. A listában 54 olyan település és kerület szerepel, melyek lakónépessége legalább 20 ezer fő volt 2017-ben, illetve 2008-ban 100 lakásból legalább 2 önkormányzati bérlakás volt a településen. A lista a százalékos változás szerint van növekvő sorba rendezve.

  Adatok forrása: TeIR; KSH – T-STAR, BP-STAR.
  Letöltés (xlsx)

  6.2 Értékesített használt lakások száma és átlagos ára, 2007-2017

  Az adattábla a használt lakások piacán történt tranzakciók számát, illetve a tranzakciók átlagos vételárát mutatja be települések és évek szerinti bontásban 2007 és 2017 között, a KSH tájékoztatási adatbázisa alapján összeállítva.

  Adatok forrása: KSH.
  Letöltés (xlsx)